Jaarstukken 2022

Eén stad

Energietransitie Pagina 104

Energietransitie

Rotterdam maakt werk van de energietransitie. We werken aan lange termijn oplossingen: toewerken naar een klimaatneutraal en fossielvrij Rotterdam in en na 2050 en per 2040 is het stedelijk verkeer in Rotterdam uitstootvrij van schadelijke stoffen (inclusief mobiele werktuigen). We leveren de Rotterdamse bijdrage aan de landelijke reductienorm van -55% in 2030 en zetten voor het stedelijk gebied in op minimaal -25% CO2-reductie in 2025, gemeten ten opzichte van 1990. ​ Voor de haven zorgen we dat de Rijksambities voor voldoende reductie in 2030 worden ondersteund door onze inzet op innovaties. We zullen de plannen richting 2030 strak monitoren op daadwerkelijke voortgang en omvang. Ook meten we de jaarlijkse uitstoot van het gehele Rotterdamse grondgebied.  Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van inzet Rijk en EU.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Duurzaam energiesysteem

Doel: Energietransitie gebouwde omgeving

Doel: Energietransitie in mobiliteit

Doel: Duurzame haven en industrie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden