Jaarstukken 2022

Eén stad

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 Pagina 170

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Gezond 010: het akkoord

In 2023 werken we aan de herijking van het gezondheidsbeleid (het huidige Gezond010: het akkoord) voor de komende periode. De gemeente blijft investeren in de prioriteiten van het landelijk preventieakkoord: obesitas, roken, alcohol en mentale gezondheid. Landelijk worden in 2022 diverse bestuurlijke akkoorden gesloten rond zorg, preventie en gezondheid. Vanaf 2023 zullen deze akkoorden ook doorwerken in het gemeentelijk beleid. 2023 staat daarom in het teken van de herijking van het gezondheidsbeleid, eventuele bijstelling van het lokale preventieakkoord en de verdere versteviging van een preventie infrastructuur waarbij medisch en sociaal domein goed samenwerkt. Wat blijft: de focus op impact, inzet van effectieve maatregelen binnen en buiten het gezondheidsbeleid en het streven om effecten zichtbaar te maken.