Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: GGD RR voert haar wettelijke taken gedegen uit Pagina 171

Wat willen we bereiken?

Een robuuste en slagvaardige GGD-organisatie voor Rotterdam en de regio Rijnmond, die ook in geval van crisis in staat is de publieke gezondheid te beschermen en te bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De GGD past geleerde lessen vanuit de programmaorganisatie corona toe. De GGD treft voorbereidingen voor een schaalbare crisisorganisatie terwijl het reguliere werk doorloopt. De GGD bereidt zich voor op nieuwe wetgeving waaronder de omgevingswet. De GGD staat klaar voor landelijke ontwikkelingen waaronder de landelijke functionaliteit infectieziekten (LFI), ter voorbereiding op een pandemie in de toekomst.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

               
               
               

Toelichting indicatoren

Eens in de vier jaar verschijnt de GGD gezondheidsmonitor.