Jaarstukken 2022

Eén stad

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 Pagina 180

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Iedereen is nodig!

Het is één van de grote kwesties van vandaag: personeelstekorten. Veel werkgevers hebben grote moeite om hun vacatures te vervullen. In verschillende sectoren blijft er werk liggen en vallen diensten uit. Tegelijkertijd staan er nog steeds veel mensen aan de kant. Er is een forse mismatch tussen deze werkzoekenden en de vraag van werkgevers. De uitdaging om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en Rotterdammers aan goed werk te helpen, is groot. In deze tijd geldt meer dan ooit: íedereen is nodig. Dat betekent ook dat er kansen liggen voor iedereen.

Werk betekent meer dan het hebben van inkomen. Werk betekent meedoen in de samenleving; werk geeft vrijheid, zelfstandigheid en trots. Ruim 33.500 Rotterdammers staan nu nog langs de kant. Het college wil er alles aan doen om deze Rotterdammers op weg naar werk of een andere nuttige dagbesteding te helpen. Zolang dat nog niet mogelijk is, biedt de gemeente ten minste inkomenszekerheid. Deze stabiele basis is belangrijk om stap voor stap vooruit te komen. Het college gelooft dat iedereen dat kan, hoe klein het stapje ook is.

Sinds 2019 zijn er met de leerwerkakkoorden flinke stappen gezet om, met het bedrijfsleven en onderwijs, Rotterdammers van werk naar werk te helpen, of van school naar werk of opnieuw aan het werk te helpen. In deze bestuursperiode zet het college een volgende stap met het Rotterdam Perspectieffonds (RAP010). Dit fonds wil 6.000 Rotterdammers begeleiden naar een baan met zekerheid en toekomstperspectief. Het gaat specifiek om toekomstbestendige sectoren waar ook tijdens een laagconjunctuur werk is. Daarnaast maakt de gemeente steeds meer gebruik van de loonkostensubsidie (LKS). Die subsidie compenseert werkgevers voor het gedeelte van het werk dat Rotterdammers door hun arbeidsbeperking niet kunnen leveren. Het aantal bijstandsgerechtigden moet terug naar 30.000 eind 2025.

 

In alles zoekt de gemeente verbinding met werkgevers, onderwijs, sociaal ondernemers en andere instellingen en organisaties in de stad. De opgave vraagt meer dan ooit om een gezamenlijk optrekken en om de schouders eronder zetten. Het goed organiseren van de dienstverlening aan werkgevers is hierbij belangrijk. Rotterdam heeft daarin een voortrekkersrol in de arbeidsmarktregio Rijnmond.

Rotterdam wil dat mensen hun eigen inkomen verdienen, in een goede baan met toekomst. Rotterdam wil dat mensen met een arbeidsbeperking werk kunnen doen waarin ze tot hun recht komen.

Rotterdam wil dat mensen die niet kunnen werken, zich ontwikkelen en op een andere manier van waarde zijn voor hun omgeving.

Rotterdam wil, tot slot, dat onrechtmatigheid niet voorkomt, omdat plichten duidelijk zijn, goed zijn op te volgen. Met fraude komt niemand weg.

Kortom, Rotterdam wil mensen in de bijstand vooruithelpen. Daarom faciliteert de gemeente ontwikkeling, uitstroom, begeleiding en passend werk. Daarbij hoort voortdurend de vraag hoe de werkzoekenden de gemeentelijke dienstverlening ervaart. Dat geeft inzicht om te behouden wat goed werkt en te zoeken naar een nieuwe aanpak als dat nodig is. Passende en professionele dienstverlening, met oog voor de menselijke maat en het welzijn van de Rotterdammer, staat voorop. Het college gelooft in de kracht van Rotterdammers. En daarmee in de kracht van Rotterdam.

 

De financiële vertaling van de collegeambities en -plannen vindt u in deze begroting.  Voor het beleidsprogramma Werk en Inkomen zijn deze onderverdeeld naar de hoofddoelen ‘Inkomenszekerheid en rechtmatigheid’ en ‘Iedereen vooruit!’