Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Inkomenszekerheid en rechtmatigheid Pagina 181

Doel: Inkomenszekerheid en rechtmatigheid

Door het verstrekken van een uitkering wordt inkomenszekerheid geboden die Rotterdammers in staat stelt om mee te doen naar vermogen.

Wat willen we bereiken?

Bijstandsuitkeringen zijn rechtmatig en met oog voor de menselijke maat verstrekt.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Behandeling van aanvragen voor een uitkering (bijstand en BBZ) en (digitale) dienstverlening verbeteren
  • Deeltijdwerk stimuleren door o.a. verbeterde methode inkomstenverrekening
  • Handhaven, uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken en zo nodig (sociaal) terugvorderen en incasseren.
  • Verwijzing naar schulddienstverlening

 

Toelichting

De aanvraag en afhandeling van de bijstandsuitkering voor Rotterdammers zijn makkelijker gemaakt. Elke aanvrager heeft één persoonlijk contactpersoon. Die helpt de Rotterdammer bij het aanleveren van de informatie. Uitgangspunt is verantwoord vertrouwen. De gemeente vraagt minder stukken op en bekijkt of hulp nodig is op andere vlakken. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de Rotterdammer het besluit van de afwijzing of toekenning begrijpt. Zo biedt de gemeente sneller inkomenszekerheid, vasthoudend aan de hoge kwaliteit van de afhandeling van bijstandsaanvragen. De gemeente luistert voortdurend naar de reacties van Rotterdammers. Aan de hand van deze feedback verbetert de gemeente blijvend de dienstverlening.

Veranderingen die invloed hebben op de hoogte van de bijstandsuitkering, verwerkt de gemeente tijdig en juist. Het is daarbij belangrijk dat bijstandsgerechtigden deze wijzigingen doorgeven. Extra communicatiemiddelen attenderen hen hierop en helpen hierbij. Daarnaast staan gemeentelijke medewerkers bijstandsgerechtigden telefonisch, digitaal en in persoon te woord en beantwoorden zij vragen. De gemeentelijke communicatie is eigentijds door o.a. het gebruik van videobellen en live chat.

Iedereen die recht heeft op een bijstandsuitkering krijgt die ook. Bijstandsfraude wordt aangepakt. De gemeente zet deze collegeperiode extra sociaal rechercheurs in. De kans dat fraude loont, moet zo klein mogelijk zijn. Tegelijk hanteert de gemeente de menselijke maat in de reguliere heronderzoeken. Wie niks verkeerds heeft gedaan, hoeft zich geen verdachte te voelen. De gemeente gaat tijdens elk rechtmatigheidsonderzoek zorgvuldig om met de rechtspositie van de betrokken Rotterdammer.

Terugvordering is soms nodig. Er is een landelijke ontwikkeling om anders met deze terugvordering om te gaan. De gemeente Rotterdam incasseert sociaal. Hierbij is er oog voor de situatie en financiële capaciteit van de Rotterdammer. Medewerkers denken met de Rotterdammer mee over betaalmogelijkheden en bieden bij problemen de juiste financiële hulp aan via het ETF: het Expertise Team Financiën. Rotterdammers van 18 tot en met 26 jaar met schulden of geldzorgen kunnen voor hulp terecht bij het Jongerenloket.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

% Rechtmatige verstrekking van bijstand

99,99%

> 97%

NTB*

> 97%

> 97%

> 97%

 

% Besluiten bijstandsaanvraag (levensonderhoud) binnen wettelijke termijn

95,3%

> 90%

94,1%

> 90%

> 90%

> 90%

 

Aantal afgeronde fraudeonderzoeken

421

240

267

700

800

850

 

Aantal ingediende klachten over bejegening

64

< 60

59

< 60

< 60

<60

 

* Volgt (is onderdeel van de jaarrekeningcontrole 2022)

Toelichting indicatoren

Voor een nadere toelichting over de voortgang van deze indicatoren wordt verwezen naar de Monitor Werk & Inkomen 3e tertaal 2022.