Jaarstukken 2022

Eén stad

Projecten Pagina 184

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Adidas

In 2020 hebben de vier grote steden (G4) besloten om hun samenwerking in IT-dienstverlening voor onder meer de domeinen Werk en Klantinteractie te stoppen. Voor beide domeinen gaat de gemeente Rotterdam de IT-dienstverlening vervangen door een applicatie genaamd Thomas (project Adidas). Door Thomas kunnen we onze digitale dienstverlening op het gebied van de aanvraag levensonderhoud (ALO) en de uitkering voor oudere werkzoekenden (IOAW), duurzame uitstroom naar werk en begeleide participatie nog beter afstemmen op de specifieke situatie van de Rotterdammers met een bijstandsuitkering.

Het project Adidas is onderdeel van de Monitor ICT Projecten (MIP). De volgende MIP verschijnt in maart en heeft betrekking op de maanden oktober 2022 tot en met januari 2023.