Jaarstukken 2022

Eén stad

Projecten Pagina 196

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Sorga

De gemeente automatiseert de Wmo- en Jeugdwet-processen in de backoffice binnen het project Sorga. Daarbij worden de gebruikers op een zo gebruiksvriendelijke manier ondersteund. Het uiteindelijke doel is dat burgers met een zorgbehoefte zo snel mogelijk deze zorg krijgen. Rotterdam neemt de Sorga-software inclusief bijbehorende ontwikkelaars over en ontwikkelt deze in eigen beheer verder. 

De voortgang van het project Sorga is opgenomen in de Monitor ICT Projecten (MIP). De eerstvolgende MIP-rapportage verschijnt in maart en heeft betrekking op de maanden oktober tot en met januari 2023.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Zorg

De gemeente Rotterdam heeft 16 panden voor maatschappelijke opvang in bezit. Het IHP Zorg geeft een investeringsagenda voor de vervanging en renovatie van deze maatschappelijke opvangvoorzieningen voor de komende 10 jaar (start 2021).  

 In 2022 is het IHP geactualiseerd. De planning voor de vervanging en renovatie zijn aangepast en er is gewerkt aan nieuwe locaties. In onderstaand overzicht vindt u een korte opsomming.  

 

Onderhoud en vervanging bestaande locaties in IHP 

In totaal is voor de komende 10 jaar een investeringsbedrag van € 9.179.000, - nodig om de bestaande panden in de vastgoedportefeuille Zorg te renoveren en te vervangen. Het gaat om vervanging van beschermde woonlocaties aan de Slinge en de Nassaukade, de renovatie van de opvanglocatie aan de Heer Vrankestraat en renovatie van de dagbestedingslocatie aan de Boszoom. In 2022 zijn de volgende resultaten behaald: 

 • Voor het zorghotel aan de Charloisse Lagedijk (komende vanuit de Nassaukade) heeft de gemeente nu een pand op het oog waarvoor zij een haalbaarheidsstudie is gestart. De planning in het IHP is daarop aangepast. In 2023 komt het voorbereidingsbudget beschikbaar en voor 2024 staat de verbouwing van het pand op de planning.  
 • De gemeente onderzoekt vanaf 2022 of het haalbaar is de huidige beschermde woonlocatie op de Slinge in Charlois te vervangen. Ook daarvoor komt in 2023 voorbereidingsbudget beschikbaar. In 2024 staat de verbouwing op de planning. 
 • Tot slot hebben we in 2022 de verbouwing voor de Heer Vrankestraat (opvangvoorziening in de Agniesebuurt) voorbereid.  

 

Nieuwe locaties, nog niet in IHP  

Naast de panden die al zijn opgenomen in het IHP, heeft de gemeente in 2022 ook gewerkt aan nieuwe panden voor de portefeuille Zorg. Het betreft onderstaande locaties, die worden meegenomen in de herijking van het IHP in 2024/2025: 

 • In 2022 heeft de gemeente het pand voor maatschappelijke opvang van het Centrum Voor Dienstverlening aan de Lange Hilleweg 256 aangekocht. Antes, voormalig eigenaar van het pand wilde het afstoten. De gemeente heeft het pand door haar aankoop kunnen behouden voor opvang. Dit deed zij vanuit het uitgangspunt in het IHP dat opvang tot de kernportefeuille van de gemeente behoort.  
 • De gemeente gaat de oude jeugdgevangenis aan de Kralingse Plaslaan transformeren naar een voorziening voor kwetsbare jongvolwassenen. Daarom heeft zij in 2022 gewerkt aan de verbouwing van het pand en de toekomstige functie voorbereid.  
 • Voor een verouderd schoolgebouw aan de Oude Watering in de Beverwaard heeft de gemeente de verbouwing voorbereid. Het pand wordt in 2023 getransformeerd tot beschermde woonvoorziening voor kwetsbare jongvolwassenen. Het pand wordt geëxploiteerd door de Nico Adriaan Stichting.  
 • De gemeente werkt aan een nog te (ver)bouwen vaste winteropvanglocatie, in de plaats van de huidige tijdelijke locatie aan de Volkelstraat. Hiervoor heeft zij een ontwerp- en ontwikkeltraject gevolgd. 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Welzijn

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Welzijn geeft een investeringsagenda voor het vervangen en renoveren van bestaande welzijnsvoorzieningen. Het plan beschrijft de investeringen voor 10 jaar (start 2021) en geeft een doorkijk naar 20-25 jaar. 

 

Voortgang lopende projecten

Vanuit het IHP zijn er 6 panden in de initiatieffase. Van deze 6 panden moeten er 5 vervangen worden: 

 • Huis van de Wijk Oud-Mathenesse 
 • Huis van de Wijk Schiebroek-Zuid 
 • Huis van de Wijk Irene 
 • Huis van de Wijk de Hoekstee 
 • Huis van de Wijk Riederkwartier 

Voor het zesde pand, het Huis van de Wijk de Banier, loopt een traject om te beoordelen of het vervangen of gerenoveerd moet worden.