Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Samenvatting bijstellingen Pagina 107

Samenvatting bijstellingen

Aangezien het in de omissie gaat om technische mutaties wordt voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen verwezen naar de programma's.