Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Programma's Pagina 9

Programma's

Algemene middelen

Baten: € 2.163.518

Lasten: € 60.849

Beheer van de stad

Baten: € 247.130

Lasten: € 370.066

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 10.423

Lasten: € 73.426

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 5.140

Lasten: € 222.540

Economische Zaken

Baten: € 2.827

Lasten: € 27.790

Maatschappelijke Ondersteuning

Baten: € 11.216

Lasten: € 191.826

Onderwijs

Baten: € 69.297

Lasten: € 199.710

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 7.735

Lasten: € 148.741

Overhead

Baten: € 15.462

Lasten: € 468.322

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 323.733

Lasten: € 351.333

Verkeer en Vervoer

Baten: € 136.102

Lasten: € 100.096

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 44.717

Lasten: € 651.440

Werk en inkomen

Baten: € 512.393

Lasten: € 683.557