Raadsbehandeling

Raadsbehandeling

De Begroting 2020 is in de raadsvergadering van 7 november 2019 vastgesteld.

Raadsvoorstellen

Begroting 2020

Hier vindt u het ondertekende raadsbesluit behorende bij de Begroting 2020.

 

Belastingverordeningen 2020

Via deze link vindt u de ondertekende raadsbesluiten voor alle belastingverorderingen 2020.

Moties en amendementen

Hier vindt u een overzicht met de ingediende (en aangenomen) moties en amendementen. De moties en amendementen zelf kunt u vinden via deze link.