College Agenda 2022-2026

Aan het werk voor Eén Stad

Eén Stad. Die maken we samen. We besturen ook samen. Met de College Agenda 2022-2026 en de begroting 2023 maakt het college duidelijk waar ze met elkaar voor gaan. Met een organisatie die dichtbij de Rotterdammer staat. Met de wijkraden, die de ogen én oren zijn in de wijken.

We staan voor een overheid die dichtbij is, luistert en meer doet voor u, voor uw buurt en onze stad. Om samen te komen tot oplossingen voor de opgaven die zo dringend zijn: de prijsstijgingen en personeelstekorten, de wooncrisis en klimaatverandering. Samen met de stad werken aan de antwoorden op vragen van nu en straks. Dat is nodig en dat kunnen we. We zijn tenslotte een stad die bol staat van de creativiteit, ondernemingszin en werklust. Aan het werk voor Eén Stad. Dit maken we ook duidelijk in de video Eén Stad.