Huisvesting en facilitair

De ontwikkelingen rond corona worden voortdurend gemonitord. Als er aanleiding toe is neemt de gemeente maatregelen voor het gebruik van de panden.

De fors stijgende energietarieven leiden vanaf 2022 tot meerkosten voor de huisvesting. De tarieven van 2023 worden in kwartaal 3 en begin kwartaal 4 vastgezet. De prijzen zullen substantieel hoger zijn dan voorgaande jaren. Per gebouw vindt een inventarisatie plaats van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen dragen bij aan verduurzaming en aan demping van de kostenstijging voor energie. Het eerste deel van de maatregelen wordt nog in 2022 uitgevoerd.

Er is sprake van minder uitgaven voor concernhuisvesting. Leveranciers kampen met leveringsproblemen (grondstoffen- en personeelstekorten). Dit is met name merkbaar op het gebied van gebouwonderhoud en in huisvestingsprojecten.

Het Timmerhuis is als centrale ontmoetingsplek in gebruik. Eind 2023 moet er in alle wijken een wijkhub beschikbaar zijn. Daarnaast sluit in 2023 de locatie Librijesteeg en opent de locatie Zalmstraat. In deze laatste locatie komt de GGD.