Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke  Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image

Het programma Belastingen draagt bij aan Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten.

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.