Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Sustainable development goals dit programma bijdraagt.

image
image
image

Het programma Bestaande stad draagt bij aan Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 3. Goede gezondheid en welzijn, 11. Duurzame steden en gemeenschappen en 13. Klimaatactie.

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.