Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke Sustainable development goals dit programma bijdraagt.

image
image

Het programma Bestuur draagt bij aan†de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten, en 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Een uitgebreide toelichting staat in de†paragraaf Sustainable development goals.