Doel: Een breed en aantrekkelijk cultuuraanbod voor alle Rotterdammers.

Wat willen we bereiken?

 • De stad beschikt over een breed en aantrekkelijk cultureel aanbod voor een divers publiek.
 • Cultuur is voor alle Rotterdammers bereikbaar en toegankelijk. Alle Rotterdammers kunnen iets van hun gading vinden en kunnen meedoen.
 • Voldoende en kwalitatief goede voorzieningen en passend (laagdrempelig) aanbod in Rotterdamse wijken en een evenwichtige relatie tussen de wijkgerichte en stedelijke voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Bevorderen dat iedere Rotterdammer kunst en cultuur kan ervaren, beoefenen en beleven; cultuur is toegankelijk voor iedereen. We doen dat door het verlenen van subsidies en door een aanbod van andere faciliteiten voor culturele initiatieven, organisaties en activiteiten.
 • Kansengelijkheid: met beleid op Cultuureducatie bevorderen dat alle bewoners de kans krijgen zich artistiek en cultureel te ontwikkelen. Kinderen en jongeren beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen deelnemen aan de Rotterdamse samenleving. We doen dat door een aanbod te ontwikkelen voor activiteiten op school en in de vrije tijd. Scholen, instellingen en wijkorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Met een Uitvoeringsagenda Cultuur op Zuid stimuleert en faciliteert de gemeente talent op Zuid, bouwt ze aan een sterke culturele infrastructuur en zorgt ze voor passende, goede voorzieningen op Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de veerkracht van dit gebied.
 • Evenementenbeleid uitvoeren dat leidt tot een aantrekkelijk aanbod voor alle Rotterdammers, tot een goede balans tussen levendig en leefbaar, en tot versterking van het nationale en internationale profiel van de stad. We doen dit samen met Rotterdam Festivals en andere organisaties. link naar evenementenbeleid
 • Van de structureel gesubsidieerde instellingen wordt een plan van aanpak gevraagd op de 4 p's (programma, publiek, personeel en partners) genoemd in de Code Diversiteit en Inclusie. 
 • Voor makers en culturele organisaties is er ondersteuning met subsidies:
  • Structurele subsidies:
   • Rotterdamse Culturele Basis
   • Cultuurplan
   • Intermediaire instellingen
   • Culturele instellingen in de gebieden
   • Lokale Omroep
   • Bibliotheek
  • Incidentele subsidies:
   • Projectsubsidies Cultuur
   • Lokale Culturele Programmering
   • Impulsregeling Cultuur
   • Pitcher Perfect
   • Cultuurcoaches
   • Lokale mediaregeling
   • Oproep Eenzaamheid
   • Evenementenfonds
 •  Makers en culturele organisaties krijgen daarnaast ondersteuning door inzet van andere financiering: Rotterdamse Cultuurlening en Crowdfunding.

Hoe meten we dat?

Cultuureducatie is onderdeel van de Collegetarget: Schil om de school bij het programma Onderwijs.