Doel: Natuur- en Milieueducatie

Wat willen we bereiken?

Een laagdrempelig aanbod op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME).

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Met een nieuwe beleidsnota bepalen we hoe we de komende jaren natuur- en milieueducatie vorm gaan geven. Deze beleidsnota wordt de eerste helft van 2023 afgerond.
  • In onze plannen houden we rekening met recente ontwikkelingen en trends voor de toekomst.