Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Adidas

In 2020 hebben de vier grote steden (G4) besloten om hun samenwerking in IT-dienstverlening voor onder meer de domeinen Werk en Klantinteractie te stoppen. Voor beide domeinen gaat de gemeente Rotterdam de IT-dienstverlening vervangen door een applicatie genaamd Thomas (project Adidas). Door Thomas kunnen we onze digitale dienstverlening op het gebied van de aanvraag levensonderhoud (ALO) en de uitkering voor oudere werkzoekenden (IOAW), duurzame uitstroom naar werk en begeleide participatie nog beter afstemmen op de specifieke situatie van de Rotterdammers met een bijstandsuitkering.

Over de voortgang van het project wordt gerapporteerd in de Monitor ICT Projecten (MIP). De eerstvolgende MIP-rapportage verschijnt medio november en heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2022.