Zorg, welzijn en wijkteams

Met het programma Zorg, welzijn en wijkteams zet de gemeente in op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers. Ook zet het programma er op in dat Rotterdammers op alle levensterreinen zich zelfstandig kunnen redden, en daarbij zo nodig een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld familie, vrienden en buren. De gemeente zorgt voor passende ondersteuning en hulp voor Rotterdammers die dat nodig hebben.  Verder bevordert de gemeente dat kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Doel: Jongeren zonder achterstand

Doel: Kwetsbaren doen mee

Doel: Ouderen gezond en vitaal

Doel: Gezonde Rotterdammers

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden