Reserves

Reserves zijn middelen die in het verleden opzij zijn gezet om in de toekomst te kunnen besteden. De meeste reserves hebben een specifiek bestedingsdoel. De Algemene Reserve is vrij aanwendbaar.

Vermogensspecificatie reserves

Hieronder staat de verloopstaat van de bestemmingsreserves van de gemeente Rotterdam. Door op het informatie-icoontje te klikken zijn het verloop van 2020 en een algemene toelichting per reserve te zien. In onderstaand overzicht zijn de bestemmingsvoorstellen van de jaarstukken 2019 meegenomen.