Programma's

Algemene middelen

Baten: € 3.580.240

Lasten: € 1.341.740

Beheer van de stad

Baten: € 257.200

Lasten: € 377.123

Bestuur en dienstverlening

Baten: € 13.025

Lasten: € 80.017

Cultuur, sport en recreatie

Baten: € 8.283

Lasten: € 259.878

Economische Zaken

Baten: € 9.937

Lasten: € 36.888

Maatschappelijke Ondersteuning

Baten: € 19.777

Lasten: € 208.883

Onderwijs

Baten: € 69.200

Lasten: € 199.469

Openbare orde en veiligheid

Baten: € 16.200

Lasten: € 158.234

Overhead

Baten: € 11.056

Lasten: € 453.285

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Baten: € 403.164

Lasten: € 471.021

Verkeer en Vervoer

Baten: € 190.321

Lasten: € 163.219

Volksgezondheid en zorg

Baten: € 52.913

Lasten: € 709.669

Werk en inkomen

Baten: € 555.794

Lasten: € 727.684