Interne ronde technische bijstellingen

In het verleden werd in het eerste kwartaal de omissie behandeld. De omissie was een product met enkel technische begrotingswijzigingen. Met ingang van 2020 is, in overleg met de COR, besloten de omissie af te schaffen. Voor de interne sturing is het wel wenselijk in deze fase van het jaar de begroting technisch bij te stellen. Besloten is daarom een interne ronde technische bijstellingen te houden op het reguliere moment van de omissie en deze aan de gemeenteraad voor te leggen en apart inzichtelijk te maken bij het eerstvolgende P&C-product.

Bij het besluit om de omissie af te schaffen is toegezegd apart inzichtelijk te maken wat er gewijzigd is in de interne ronde. Op deze pagina wordt een algemene toelichting gegeven en aangegeven wat het saldo is per programma. Uiteraard is het saldo op totaalniveau 0.

De kaders voor deze interne ronde zijn gelijk aan de kaders van de omissie. Concreet betekent dit dat alleen technische wijzigingen zijn toegestaan die op concernniveau neutraal zijn en geen beleidsmatige consequenties hebben.

Alle technische wijzigingen worden apart toegelicht op de betreffende taakvelden, inclusief de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde. Op hoofdlijnen hebben de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde met name betrekking op verschuivingen tussen programmalasten en apparaatslasten, herschikkingen van de organisatie en overheveling van budgetten omdat de uitvoering elders plaatsvindt dan in de initiële begroting was verwerkt. Het effect hiervan op de arbeidskosten is meegenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Saldo per programmaBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Algemene middelen
Oorspronkelijke begroting 2022 2.379.124 2.196.643 2.152.265 2.157.026 2.157.026
Technische bijstellingen interne ronde -3 103 105 119 119
Totaal Algemene middelen 2.379.121 2.196.746 2.152.370 2.157.145 2.157.145
Beheer van de stad
Oorspronkelijke begroting 2022 -139.337 -133.378 -135.461 -140.310 -140.310
Technische bijstellingen interne ronde -537 -449 -712 -712 -712
Totaal Beheer van de stad -139.874 -133.827 -136.173 -141.022 -141.022
Bestuur en dienstverlening
Oorspronkelijke begroting 2022 -76.288 -73.273 -68.987 -69.618 -69.618
Technische bijstellingen interne ronde -3.224 -1.761 -1.762 -1.777 -1.777
Totaal Bestuur en dienstverlening -79.512 -75.033 -70.750 -71.395 -71.395
Cultuur, sport en recreatie
Oorspronkelijke begroting 2022 -233.328 -231.659 -230.551 -227.542 -227.542
Technische bijstellingen interne ronde -128 10 10 10 10
Totaal Cultuur, sport en recreatie -233.456 -231.649 -230.541 -227.532 -227.532
Economische zaken
Oorspronkelijke begroting 2022 -33.959 -29.088 -23.215 -22.187 -22.187
Technische bijstellingen interne ronde -54 -83 -17 -17 2
Totaal Economische zaken -34.013 -29.171 -23.232 -22.204 -22.185
Maatschappelijke ondersteuning
Oorspronkelijke begroting 2022 -204.946 -180.255 -177.191 -176.400 -176.400
Technische bijstellingen interne ronde 94 -785 -785 -785 -785
Totaal Maatschappelijke ondersteuning -204.852 -181.040 -177.976 -177.185 -177.185
Onderwijs
Oorspronkelijke begroting 2022 -138.928 -135.579 -134.246 -133.940 -133.940
Technische bijstellingen interne ronde 832 822 822 822 822
Totaal Onderwijs -138.097 -134.758 -133.424 -133.118 -133.118
Openbare orde en veiligheid
Oorspronkelijke begroting 2022 -150.557 -148.602 -141.818 -141.360 -141.360
Technische bijstellingen interne ronde 1.546 -74 -74 -74 -74
Totaal Openbare orde en veiligheid -149.012 -148.677 -141.893 -141.434 -141.434
Overhead
Oorspronkelijke begroting 2022 -488.709 -471.548 -463.592 -462.330 -462.330
Technische bijstellingen interne ronde -1.529 -1.156 -905 -893 -947
Totaal Overhead -490.238 -472.704 -464.497 -463.223 -463.277
Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Oorspronkelijke begroting 2022 -26.516 -35.189 -24.896 -25.239 -25.239
Technische bijstellingen interne ronde 157 354 445 445 395
Totaal Stedelijke inrichting en ontwikkeling -26.359 -34.835 -24.451 -24.794 -24.844
Verkeer en vervoer
Oorspronkelijke begroting 2022 51.962 51.512 50.374 50.206 50.206
Technische bijstellingen interne ronde 380 380 380 380 412
Totaal Verkeer en vervoer 52.342 51.893 50.755 50.586 50.617
Volksgezondheid en zorg
Oorspronkelijke begroting 2022 -745.966 -624.615 -625.411 -632.406 -632.406
Technische bijstellingen interne ronde 343 658 658 658 658
Totaal Volksgezondheid en zorg -745.623 -623.957 -624.753 -631.748 -631.748
Werk en inkomen
Oorspronkelijke begroting 2022 -192.550 -184.968 -177.271 -175.899 -175.899
Technische bijstellingen interne ronde 2.123 1.980 1.835 1.823 1.877
Totaal Werk en inkomen -190.427 -182.988 -175.436 -174.076 -174.022