Overschie

Overschie telt 18.470 inwoners en heeft een oppervlakte van 15,1 km². Het gebied ligt ten noorden van de A20. De Delfshavense Schie en het spoor naar Delft vormen de westelijke grenst. Ten noorden van Overschie liggen Pijnacker en Lansingerland. Aan de westzijde ligt de G.K. Hogendorpweg. De naam Overschie wordt reeds in de tiende eeuw genoemd ('Ouwe Schie'), toen het dorp een kleine nederzetting was in een groot moerasgebied. Terwijl de plaatsen rondom groeiden, is Overschie zelf altijd klein gebleven. Uiteindelijk is Overschie in augustus 1941 door de gemeente Rotterdam geannexeerd. Direct na de oorlog is begonnen met de bebouwing van de Kleinpolder.

Wijken

Kleinpolder

Samen met de buurt Overschie vormt de buurt Kleinpolder het stedelijke gebied van Overschie. De wijk Kleinpolder bestaat vrijwel geheel uit de naoorlogse uitbreidingen. Een uitzondering hierop vormt de Rotterdamse Rijweg tussen het oude dorp en Rotterdam. De naoorloogse uitbreidingen bestaan voornamelijk uit portiekflats van vier verdiepingen. Daarnaast zijn er ook enkele hogere flats gebouwd.

Noordkethel / Schieveen / Zestienhoven / Landzicht

De polder Schieveen bevindt zich in de noordrand van Overschie. Het gebied grenst aan de Rotterdamse buurgemeenten Midden-Delfland, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Er wonen circa 350 mensen in het gebied. De wijk Zestienhoven kent een grote diversiteit. Er wonen circa 1.250 inwoners. Ten zuidwesten van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport ligt de (kleine) woonwijk Landzicht. De wijk omvat vijf straten met in totaal 200 woningen met één woonlaag. Er wonen zo’n 380 inwoners. De polder Noord Kethel is het meest noord-westelijke deel van Overschie. De polder Noord Kethel wordt begrensd door de Delftse Schie, bedrijventerrein Noord-West en de spoorlijn naar Delft.

Overschie (wijk)

Overschie is een wijk die binnen een relatief klein gebied een grote verscheidenheid aan bebouwingsvormen kent. Historische bebouwing, vrijstaande villa´s en flats wisselen elkaar af. Het noordelijke deel van Overschie is een weids en dun bebouwd veenweidegebied met woningen en bedrijven

Wijkprofiel

Wijkprofiel

Jaarverslagen

Gebiedsverslag