Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare activa die over een langere periode van economische waarde zijn.

Immateriële vaste activa31-12-2017VermeerderingAfschrijvingBuitengewone waarde-vermindering31-12-2018
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 25.578 6.972 852 8.739 22.959
Totaal 25.578 6.972 852 8.739 22.959

Toelichting verloopstaat

Bijdragen aan activain eigendom van derden

De bijdrage aan het actief Randstadrail van de RET is in 2018 vanwege verrekeningen met de RET en derden verminderd tot € 0. In 2017 is zwembad Hart van Zuid in gebruik genomen en geactiveerd.

 

Vermeerdering

Dit betreft kosten die gemaakt zijn voor project Kunstenpand Hart van Zuid van € 7,8 mln. Het Kunstenpand Hart van Zuid is nog niet in gebruik genomen (verwachte opleverdatum hiervan is 1-12-2020). Tevens heeft er een aanvullende activering plaatsgevonden van € 202 op zwembad Hart van Zuid.

 

Afschrijving

Het bedrag van € 852 betreft de afschrijving op de activering zwembad Hart van Zuid.

 

Buitengewone waardevermindering

Deze buitengewone waardevermindering heeft betrekking op de afwikkeling van een (ontvangen) claim Randstadrail. Hiermee is de Randstadrail, voor wat betreft de Immateriële vaste activa, afgewikkeld.