Raadsbehandeling

Kijk hier voor meer informatie over de raadsbehandeling van de Jaarstukken 2019.

Raadsbesluit

Het raadsbesluit over de Jaarstukken 2019 is hier te vinden.

Moties en amendementen

Bij behandeling van de Jaarstukken 2019 zijn de moties 'Naar een diverse en inclusieve gemeenteorganisatie', 'Verantwoording publieke waarde van deelname aan fondsen' en 'Zeker zijn van een diverse gemeente' aangenomen.