SiSa-verantwoording

SiSa staat voor Single information, Single audit. SiSa is de manier waarop gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks verantwoording afleggen over de besteding van specifieke uitkeringen. Hieronder is de SiSa-bijlage gepresenteerd. Door op het informatie-icoon te klikken krijg je inzicht in de ingevulde indicatoren van de betreffende SiSa-uitkering.

Ministerie en SiSa-nummerSiSa-uitkering  
JenV - A5Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (SiSa tussen medeoverheden)  

Indicator: A5/01 Naam hoofdcategorie Aard controle n.v.t. Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;
Indicator: A5/02 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Aard controle D1 Ja
Indicator: A5/03 Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
Aard controle R € 172.430
Indicator: A5/04 Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Aard controle R € 172.430
Indicator: A5/05 Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A5/06 Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie Aard controle n.v.t.  
Indicator: A5/01 Naam hoofdcategorie Aard controle n.v.t. Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;
Indicator: A5/02 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Aard controle D1 Nee
Indicator: A5/03 Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
Aard controle R € 32.274
Indicator: A5/04 Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Aard controle R € 32.274
Indicator: A5/05 Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A5/06 Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie Aard controle n.v.t.  
Indicator: A5/01 Naam hoofdcategorie Aard controle n.v.t. Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;
Indicator: A5/02 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Aard controle D1 Nee
Indicator: A5/03 Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
Aard controle R € 32.515
Indicator: A5/04 Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Aard controle R € 32.515
Indicator: A5/05 Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A5/06 Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie Aard controle n.v.t.  
Indicator: A5/01 Naam hoofdcategorie Aard controle n.v.t. Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;
Indicator: A5/02 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Aard controle D1 Ja
Indicator: A5/03 Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
Aard controle R € 30.403
Indicator: A5/04 Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Aard controle R € 30.403
Indicator: A5/05 Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A5/06 Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie Aard controle n.v.t.  
Indicator: A5/01 Naam hoofdcategorie Aard controle n.v.t. Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;
Indicator: A5/02 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Aard controle D1 Ja
Indicator: A5/03 Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
Aard controle R € 196.302
Indicator: A5/04 Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Aard controle R € 196.302
Indicator: A5/05 Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A5/06 Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie Aard controle n.v.t.  
Indicator: A5/01 Naam hoofdcategorie Aard controle n.v.t. Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.
Indicator: A5/02 Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) Aard controle D1 Ja
Indicator: A5/03 Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) 
Aard controle R € 50.856
Indicator: A5/04 Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie
Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden
Aard controle R € 50.856
Indicator: A5/05 Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A5/06 Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie Aard controle n.v.t.  
Indicator: A5/07 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A5/08 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
JenV - A6Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning  

Indicator: A6/01 Totale besteding (jaar T) Aard controle R € 43.333
Indicator: A6/02 Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen
Aard controle n.v.t. € 43.333
Indicator: A6/03 Totale cofinanciering (t/m jaar T)  Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: A6/04 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB)
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. AJB is een twee-jarig traject. 
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Schoon Schip
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Subsidie is laat beschikt
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Project Citysteward
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Vanwege administratieve redenen, duurde subsdidieaanvraag langer dan verwacht. Project start januari 2021. 
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Uitvoering actieprogramma Veiligheid in en om scholen
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Vanwege administratieve redenen, duurde subsidieverlening langer dan verwacht. Project start in 2021. 
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Project Schaduwzijde drugsgebruik
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Conform projectpaln
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Project Vadercentrum
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Conform projectpaln
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Project Join the Club
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Conform projectpaln
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Pilot Ervaringsdeskundigen
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Conform projectpaln
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Project LOVITURA
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Conform projectpaln
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Voorlichting Criminele Uitbuiting
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Conform projectpaln
Indicator: A6/05 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. Project City24 - Over Leven in Ijsselmonde
Indicator: A6/06 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: A6/07 Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.  Aard controle n.v.t. Vanwege administratieve redenen, duurde subsidieaanvraag langer dan verwacht. Project start januari 2021. 
FIN - B1Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden
toeslagenproblematiek
  

Indicator: B1/01  Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen Aard controle R 54
Indicator: B1/02 Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) Aard controle R € 20.520
Indicator: B1/03 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) Aard controle n.v.t. € 20.520
Indicator: B1/04  Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Aard controle R € 0
Indicator: B1/05 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: B1/06 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
BZK - C1Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik  

Indicator: C1/01  Totaal ontvangen bedrag beschikking Aard controle R € 495.000
Indicator: C1/02 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: C1/03 Projectnaam/nummer per project Aard controle n.v.t. 2019-622437
Indicator: C1/04 Besteding (jaar T) per project Aard controle R € 0
Indicator: C1/05 Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: C1/06 Besteding (jaar T) aan afwijkingen.

Alleen invullen bij akkoord ministerie.
Aard controle R € 495.000
Indicator: C1/07 Kopie projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. 2019-622437
Indicator: C1/08 Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: C1/09 Toelichting Aard controle n.v.t. Er is vertraging opgetreden door Covid-19. Met BZK is dit issue afgestemd en vanuit BZK is de goedkeuring gekomen om het project t/m 31-12-2021 te verlengen. 
Indicator: C1/10 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
BZK - C8Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) Project Mainportontwikkeling Rotterdam Uitwerkingsovereenkomst tussen rijk en gemeente Rotterdam  

Indicator: C8/01 Besteding (jaar T)  Aard controle R € 7.158.721
Indicator: C8/02 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
BZK - C9Specifieke uitkering woningbouwimpuls  

Indicator: C9/01 Projectnaamnummer Aard controle n.v.t. Noordrand Zuiderpark / 2020-0000529378
Indicator: C9/02 Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag Aard controle n.v.t. 0
Indicator: C9/03 Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T)

gerealiseerd
Aard controle n.v.t. 0
Indicator: C9/04 Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 04 verplicht. Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: C9/05 Toelichting afwijking realisatie maatregelen (jaar T) volgens projectplan Aard controle R  
Indicator: C9/06 Kopie projectnaamnummer Aard controle n.v.t. Noordrand Zuiderpark / 2020-0000529378
Indicator: C9/07 Totale besteding (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: C9/08 Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 07 verplicht Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: C9/09 Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan Aard controle n.v.t. Aangezien de woningbouw nog niet gestart is en wij niet weten of dit in het budget past
Indicator: C9/10 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: C9/11 Kopie projectnaamnummer Aard controle n.v.t. Noordrand Zuiderpark / 2020-0000529378
Indicator: C9/12 Realisatie afwijkingen in (jaar T) Aard controle R  
Indicator: C9/13 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: C9/14 Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: C9/15 Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. 0%
Indicator: C9/16 Eindverantwoording project (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: C9/01 Projectnaamnummer Aard controle n.v.t. Feyenoord City / 2020-0000528617
Indicator: C9/02 Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag Aard controle n.v.t. 0
Indicator: C9/03 Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T)

gerealiseerd
Aard controle n.v.t. 0
Indicator: C9/04 Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 04 verplicht. Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: C9/05 Toelichting afwijking realisatie maatregelen (jaar T) volgens projectplan Aard controle R  
Indicator: C9/06 Kopie projectnaamnummer Aard controle n.v.t. Feyenoord City / 2020-0000528617
Indicator: C9/07 Totale besteding (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: C9/08 Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 07 verplicht Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: C9/09 Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan Aard controle n.v.t. Aangezien de woningbouw nog niet gestart is en wij niet weten of dit in het budget past
Indicator: C9/10 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: C9/11 Kopie projectnaamnummer Aard controle n.v.t. Feyenoord City / 2020-0000528617
Indicator: C9/12 Realisatie afwijkingen in (jaar T) Aard controle R  
Indicator: C9/13 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: C9/14 Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: C9/15 Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. 0%
Indicator: C9/16 Eindverantwoording project (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: C9/17 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
BZK - C10Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale
dienstverlening
  

Indicator: C10/01 Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicator: C10/02 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicator: C10/03 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)  Aard controle R Nee
Indicator: C10/04 Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Aard controle R Nee
Indicator: C10/05 Toelichting op niet-afgeronde projecten Aard controle R Late uitkering Innovatiebudget, nog niet gestart in 2020
BZK - C30Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde  

Indicator: C30/01 Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicator: C30/02 Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: C30/03 Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Aard controle D2 0
Indicator: C30/04 Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Aard controle D2 0
Indicator: C30/05 Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld
Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: C30/06 Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld
Aard controle n.v.t.  
Indicator: C30/07 Eindverantwoording (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Nee
BZK - C31Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke
uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen
  

Indicator: C31/01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: C31/02 Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) Aard controlen n.v.t. € 0
Indicator: C31/03 Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: C31/04 Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld
Aard controle n.v.t.  
Indicator: C31/05 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
OCW - D1Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten
  

Indicator: D1/01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 1.924.068
Indicator: D1/02 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R € 1.178.054
Indicator: D1/03 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
OCW - D1ARegionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten
  

Indicator: D1A/01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 1.567.664
Indicator: D1A/02 Besteding aan contactschool (jaar T) Aard controle R € 662.890
Indicator: D1A/03 Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch) Aard controle n.v.t € 2.230.554
Indicator: D1A/04 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R € 823.074
Indicator: D1A/05 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
OCW - D8Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)  

Indicator: D8/01 Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteiteisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R € 30.660.991
Indicator: D8/02 Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)  Aard controle R € 20.615.813
Indicator: D8/03 Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)   Aard controle R € 1.000
Indicator: D8/04 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R € 3.061.148
Indicator: D8/05 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t.  
Indicator: D8/06 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag
Aard controle R € 0
Indicator: D8/07 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t.  
Indicator: D8/08 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag
Aard controle R € 0
OCW - D10Volwasseneducatie

Contactgemeenten
  

Indicator: D10/01 Verstrekte uitkering (jaar T) Aard controle R € 7.414.078
Indicator: D10/02 Besteding (jaar T) van educatie Aard controle R € 6.216.381
Indicator: D10/03 Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Aard controle R € 1.197.697
Indicator: D10/04 Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Aard controle R € 0
OCW - D11Regeling specifiek uitkering extra financiële middelen RMCfunctie  

Indicator: D11/01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: D11/02 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: D11/03 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
OCW - D12Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024  

Indicator: D12/01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: D12/02 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R € 0
Indicator: D12/03 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
OCW - D12ARegeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024  

Indicator: D12A/01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: D12A/02 Besteding aan contactschool (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: D12A/03 Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: D12A/04 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R € 0
Indicator: D12A/05 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
IenW - E3Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)  

Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 576.267.01
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 576.267.01
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 576.232.01
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 576.232.01
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.049.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.049.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.045.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.045.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.071.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.071.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.042.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.042.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.040.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.040.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.047.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.047.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.046.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.046.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.041.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.041.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.044.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.044.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 576.267.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 576.267.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 576.232.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 576.232.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 576.235.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 576.235.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.050.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.050.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.048.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.048.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.051.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.051.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. 2019.052.03
Indicator: E3/02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: E3/03 Overige bestedingen (jaar T)  Aard controle R € 0
Indicator: E3/04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicator: E3/05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen            Aard controle R      € 0
Indicator: E3/07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. 2019.052.03
Indicator: E3/08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E3/11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicator: E3/12 Eindverantwoording Ja/Nee  Aard controle n.v.t. Nee
IenW - E13Slimme laadpleinen. Toekenningsbeschikking. Gemeenten en provincies  

Indicator: E13/01 Projectnaam / nummer Aard controle n.v.t. MOB Nul Emissie - Laadinfra / 100020626
Indicator: E13/02 Besteding (jaar T)  Aard controle R € 174.312
Indicator: E13/03 Project afgerond (in jaar T)? Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E13/04 Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E13/05 Toelichting op niet-afgeronde projecten Aard controle n.v.t. n.v.t.
IenW - E21Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020– 2022  

Indicator: E21/01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: E21/02 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E21/03 Cofinanciering (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: E21/04 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E21/05 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E21/06 Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: E21/07 Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b  of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld) Aard controle n.v.t. Project is nog niet gestart, vandaar dat we een nee hebben bij E21/06
IenW - E38Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur  

Indicator: E38/01 Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Alleen van toepassing in 2020 
Aard controle R € 0
Indicator: E38/02 Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Zelfstandige uitvoering
Aard controle R € 147.486
Indicator: E38/03 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project  Aard controle n.v.t. € 147.486
Indicator: E38/04 Cofinanciering (jaar T) Aard controle R € 0
Indicator: E38/05 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)                                                                  Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: E38/06 Projectnaam/nummer per project Aard controle n.v.t. 5000004629 (zaaknummer 31165636)
Indicator: E38/07 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: E38/08 Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: E38/09 Correctie besteding (Jaar T-1) ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen

Vanaf SiSa 2021 invullen
Aard controle R  
Indicator: E38/10 Eindverantwoording totale project (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
EZK - F9Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie  

Indicator: F9/01 Projectnaam/nummer Aard controle R EAW-20-00337580
Indicator: F9/02 Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 111.138
Indicator: F9/03 Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 111.138
Indicator: F9/04 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: F9/05 Toelichting Aard controle n.v.t. Factuur is in 2021 ingediend en social return component moet nog plaatsvinden.
Indicator: F9/06 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
EZK - F11Regeling specifieke uitkering MKB Deals  

Indicator: F11/01 Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Zelfstandig uitvoering (exclusief uitvoering door derde)
Aard controle R € 0
Indicator: F11/02 Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T). Inclusief uitvoering door derde (sisa tussen medeoveheden) vanaf verantwoordingjaar SiSa 2021.

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.
Aard controle R € 0
Indicator: F11/03 Cumulatieve cofinanciering  (t/m jaar T)

Dit betreft het deel dat naast de Rijksmiddelen is ingelegd volgens afspraak uit MKB-deal.
Aard controle R € 0
Indicator: F11/04 Project afgerond in (jaar T)?
 (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: F11/05 Bestedingen zijn verantwoord op basis van voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Aard controle D2 Nee
Indicator: F11/06 Toelichting

Als bij 03 en 04 'Nee' is ingevuld, dan is toelichting verplicht
Aard controle n.v.t. Middelen MKB Deal zijn in december 2020 toegekend. Er hebben nog geen uitgaven plaats gevonden in 2020.
SZW - G2Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2020. Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.  

Indicator: G2/01 Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 510.592.010
Indicator: G2/02 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)
Aard controle R € 8.262.374
Indicator: G2/03 Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle R € 24.682.793
Indicator: G2/04 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle R € 470.129
Indicator: G2/05 Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R € 1.115.381
Indicator: G2/06 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

GemeenteI.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R € 2.976
Indicator: G2/07 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 
Aard controle R € 3.816.456
Indicator: G2/08 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 
Aard controle R € 2.073.817
Indicator: G2/09 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle R € 32.426
Indicator: G2/10 Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 
Aard controle R € 5.907.420
Indicator: G2/11 Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 0
Indicator: G2/12 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Ja
SZW - G3Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004. Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.    

Indicator: G3/01 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Aard controle R € 113.464
Indicator: G3/02 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Aard controle R € 2.980
Indicator: G3/03 Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Aard controle R € 208.060
Indicator: G3/04 Besteding (jaar T) Bob Aard controle R € 0
Indicator: G3/05 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R € 0
Indicator: G3/06 Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)  Aard controle R € 210.530
Indicator: G3/07 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
SZW - G4Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr                  

Indicator: G4/01 Welke regeling betreft het? Aard controle n.v.t. Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Indicator: G4/02 Besteding (jaar T) levensonderhoud Aard controle R € 57.323.149
Indicator: G4/03 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Aard controle R € 7.507.350
Indicator: G4/04 Baten (jaar T) levensonderhoud Aard controle R € 1.163.277
Indicator: G4/05 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Aard controle R € 131.333
Indicator: G4/06 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Aard controle R € 1.726
Indicator: G4/07 Kopie regeling Aard controle n.v.t. Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Indicator: G4/08 Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aard controle R 15.189
Indicator: G4/09 Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Aard controle R 1.670
Indicator: G4/10 Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Aard controle R € 3.143.829
Indicator: G4/11 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: G4/12 Kopie regeling Aard controle n.v.t. Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Indicator: G4/13 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R  
Indicator: G4/14 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Aard controle R  
Indicator: G4/15 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Aard controle R  
Indicator: G4/16 Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R  
Indicator: G4/01 Welke regeling betreft het? Aard controle n.v.t. Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
Indicator: G4/02 Besteding (jaar T) levensonderhoud Aard controle R € 31.506.564
Indicator: G4/03 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Aard controle R € 4.820.129
Indicator: G4/04 Baten (jaar T) levensonderhoud Aard controle R € 625.381
Indicator: G4/05 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Aard controle R € 74.937
Indicator: G4/06 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Aard controle R € 817
Indicator: G4/07 Kopie regeling Aard controle n.v.t. Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
Indicator: G4/08 Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aard controle R 6.967
Indicator: G4/09 Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Aard controle R 953
Indicator: G4/10 Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Aard controle R  
Indicator: G4/11 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: G4/12 Kopie regeling Aard controle n.v.t. Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
Indicator: G4/13 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R  
Indicator: G4/14 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Aard controle R  
Indicator: G4/15 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Aard controle R  
Indicator: G4/16 Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R  
Indicator: G4/01 Welke regeling betreft het? Aard controle n.v.t. Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 
Indicator: G4/02 Besteding (jaar T) levensonderhoud Aard controle R € 24.286.716
Indicator: G4/03 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Aard controle R € 2.643.095
Indicator: G4/04 Baten (jaar T) levensonderhoud Aard controle R € 71.557
Indicator: G4/05 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Aard controle R € 10.000
Indicator: G4/06 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Aard controle R € 0
Indicator: G4/07 Kopie regeling Aard controle n.v.t. Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 
Indicator: G4/08 Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aard controle R 5.697
Indicator: G4/09 Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Aard controle R 494
Indicator: G4/10 Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) Aard controle R  
Indicator: G4/11 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: G4/12 Kopie regeling Aard controle n.v.t. Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 
Indicator: G4/13 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R  
Indicator: G4/14 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Aard controle R  
Indicator: G4/15 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Aard controle R  
Indicator: G4/16 Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Aard controle R  
VWS - H1Ministeriële regeling heroïnebehandeling: Gemeenten  

Indicator: H1/01 Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Afspraak
Aard controle D1 90
Indicator: H1/02 Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Realisatie
Aard controle D1 120
Indicator: H1/03 Besteding (jaar T) Aard controle R € 1.320.772
VWS - H3Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding. Subsidieregeling publieke gezondheid gemeenten  

Indicator: H3/01 Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. Aard controle D1 896
Indicator: H3/02 Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 1.626
Indicator: H3/03 Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 7.039
Indicator: H3/04 Besteding (jaar T) Aard controle R € 4.099.479
Indicator: H3/05 Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) Aard controle R € 445.685
VWS - H4Specifieke uitkering Sport  

Indicator: H4/01 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Aard controle R. € 6.945.284
Indicator: H4/02 Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld Aard controle n.v.t. € 6.524.015
Indicator: H4/03 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. 1.1
Indicator: H4/04 Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: H4/05 Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen   Aard controle R € 0
Indicator: H4/06 Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: H4/07 Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: H4/08 Toelichting Aard controle n.v.t.  
Indicator: H4/09 Kopie projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. 1.1
Indicator: H4/10 Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R  
Indicator: H4/11 Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R 0%
Indicator: H4/03 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. 1.3 / V0002415
Indicator: H4/04 Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 170.423
Indicator: H4/05 Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen   Aard controle R € 170.423
Indicator: H4/06 Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: H4/07 Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: H4/08 Toelichting Aard controle n.v.t.  
Indicator: H4/09 Kopie projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. 1.3 / V0002415
Indicator: H4/10 Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R € 170.423
Indicator: H4/11 Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R 2%
Indicator: H4/03 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. 2.2 / 100020475
Indicator: H4/04 Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 250.846
Indicator: H4/05 Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen   Aard controle R € 0
Indicator: H4/06 Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 250.846
Indicator: H4/07 Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: H4/08 Toelichting Aard controle n.v.t.  
Indicator: H4/09 Kopie projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. 2.2 / 100020475
Indicator: H4/10 Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R € 250.846
Indicator: H4/11 Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R 4%
Indicator: H4/03 Projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. 3.2 
Indicator: H4/04 Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: H4/05 Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen   Aard controle R € 0
Indicator: H4/06 Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: H4/07 Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen  Aard controle R € 0
Indicator: H4/08 Toelichting Aard controle n.v.t.  
Indicator: H4/09 Kopie projectnaam/nummer Aard controle n.v.t. 3.2 
Indicator: H4/10 Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R  
Indicator: H4/11 Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R 0%
VWS - H5Subsidieregeling Prep  

Indicator: H5/01 Aantal intakeconsulten Aard controle R 437
Indicator: H5/02 Aantal vervolgconsulten  Aard controle R 1.193
Indicator: H5/03 Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen Aard controle R 3.406
VWS - H8Regeling Sportakkoord  

Indicator: H8/01 Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Gerealiseerd
Aard controle R  
Indicator: H8/02 Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Gerealiseerd
Aard controle R € 296.998
Indicator: H8/03 Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Gerealiseerd
Aard controle n.v.t.  
Indicator: H8/04 Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Gerealiseerd
Aard controle n.v.t. € 296.998
Indicator: H8/05 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
VWS - H9Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020  

Indicator: H9/01 Besteding (jaar T)

Zelfstandige uitvoering

Gerealiseerd
Aard controle R € 83.460
Indicator: H9/02 Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Inclusief uitvoering voor derden vanaf SiSa 2021
Aard controle R € 83.460
Indicator: H9/03 Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: H9/04 Toelichting (als bij indicator 03 nee is ingevuld toelichting verplicht) Aard controle n.v.t. nvt
Indicator: H9/05 Is deelgenomen aan de stuurgroep expertisecentra jeugd (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: H9/06 Is deelgenomen aan de het lerend netwerk (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: H9/07 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
VWS - H10Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020  

Indicator: H10/01 Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Ja
Indicator: H10/02 Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: H10/03 Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: H10/04 Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht) Aard controle n.v.t. De deadline daarvoor is 1-4-21
Indicator: H10/05 Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) Aard controle R € 8.092
Indicator: H10/06 Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3) Aard controle n.v.t. € 8.092
Indicator: H10/07 Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) Aard controle R € 0
Indicator: H10/08 Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: H10/09 Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) Aard controle R € 0
Indicator: H10/10 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: H10/11 Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)  Aard controle R € 0
Indicator: H10/12 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)  Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: H10/13 Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) Aard controle R € 0
Indicator: H10/14 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: H10/15 Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) Aard controle R € 0
Indicator: H10/16 Cumulatieve besteding (t/m Jaar T)  realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f) Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: H10/17 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
VWS - H11Corona Bonusregeling Zorg  

Indicator: H11/01 Kenmerk/nummer aanvraag Aard controle n.v.t. COBONUS2009210
Indicator: H11/02 Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus Aard controle n.v.t. € 1.190.000
Indicator: H11/03 Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent Aard controle n.v.t. € 927.350
Indicator: H11/04 Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen Aard controle n.v.t. € 2.117.350
Indicator: H11/05 De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000 Aard controle R € 191.000
Indicator: H11/06 De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000 Aard controle R € 119.000
Indicator: H11/07 Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) Aard controle D1 Ja
Indicator: H11/08 Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee) Aard controle D1 Ja
Indicator: H11/09 Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus Aard controle n.v.t. € 0
Indicator: H11/10 Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus  Aard controle R € 89.250
Indicator: H11/11 Overig saldo voor bonus in (jaar T) Aard controle R € 880.000
Indicator: H11/12 Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T) Aard controle R € 838.100
Indicator: H11/13 Eventuele toelichting

verplicht als bij 05, 06 Nee is ingevuld. Of als bij 07 of 08 een bedrag hoger dan 0,- is ingevuld. 
Aard controle n.v.t. De zorgbonus is aan 6 mensen in 2021 nog uitgekeerd. 
Indicator: H11/14 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Nee
LNV - L2Regio deal Rotterdam Zuid  

Indicator: L2/01 Totaal ontvangen Rijksbijdrage Aard controle n.v.t. € 106.000.000
Indicator: L2/02 Totaal beschikbaar t.o.v. ontvangen Rijksbijdrage

Automatisch ingevuld
Aard controle n.v.t. € 75.176.106
Indicator: L2/03 Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen
Aard controle n.v.t.  
Indicator: L2/04 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Nee
Indicator: L2/05 Betreft pijler Aard controle n.v.t. School
Indicator: L2/06 Totale verplichting (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler Aard controle n.v.t. € 3.839.491
Indicator: L2/07 De besteding in (2019) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.

Deze indicator komt overeen met indicator 04 in de SiSa-bijlage van 2019.
Aard controle D2 € 3.049.024
Indicator: L2/08 De besteding in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.  Aard controle R € 8.138.919
Indicator: L2/09 Betreft pijler Aard controle n.v.t. School
Indicator: L2/10 Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 11.187.943
Indicator: L2/11 Cofinanciering (jaar T) Aard controle n.v.t. € 8.768.406
Indicator: L2/12 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 11.817.430
Indicator: L2/05 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Werk
Indicator: L2/06 Totale verplichting (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler Aard controle n.v.t. € 177.843
Indicator: L2/07 De besteding in (2019) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.

Deze indicator komt overeen met indicator 04 in de SiSa-bijlage van 2019.
Aard controle D2 € 6.270.000
Indicator: L2/08 De besteding in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.  Aard controle R € 3.670.178
Indicator: L2/09 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Werk
Indicator: L2/10 Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 9.940.178
Indicator: L2/11 Cofinanciering (jaar T) Aard controle n.v.t. € 4.191.198
Indicator: L2/12 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 11.571.198
Indicator: L2/05 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Wonen
Indicator: L2/06 Totale verplichting (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler Aard controle n.v.t. € 141.000
Indicator: L2/07 De besteding in (2019) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.

Deze indicator komt overeen met indicator 04 in de SiSa-bijlage van 2019.
Aard controle D2 € 2.522.722
Indicator: L2/08 De besteding in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.  Aard controle R € 6.032.767
Indicator: L2/09 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Wonen
Indicator: L2/10 Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 8.555.489
Indicator: L2/11 Cofinanciering (jaar T) Aard controle n.v.t. € 4.434.803
Indicator: L2/12 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 6.062.327
Indicator: L2/05 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Cultuur
Indicator: L2/06 Totale verplichting (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per pijler Aard controle n.v.t. € 40.000
Indicator: L2/07 De besteding in (2019) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.

Deze indicator komt overeen met indicator 04 in de SiSa-bijlage van 2019.
Aard controle D2 € 500.025
Indicator: L2/08 De besteding in (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (prestatie) per pijler.  Aard controle R € 640.258
Indicator: L2/09 Betreft pijler Aard controle n.v.t. Cultuur
Indicator: L2/10 Cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 1.140.283
Indicator: L2/11 Cofinanciering (jaar T) Aard controle n.v.t. € 176.604
Indicator: L2/12 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. € 374.760
LNV - L4BDeelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Stadsregio (Wgr+) Rotterdam en gemeente Rotterdam
  

Indicator: L4B/01 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R € 2.770.000
Indicator: L4B/02 Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 19.603.000
Indicator: L4B/03 Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Nee
LNV - L15Eenmalige bijdrage voor de uitvoering van en openstelling van de Stimuleringsregeling Boerderij van de Toekomst Kansen voor West  

Indicator: L15/01 Totale besteding (Jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicator: L15/02 Cumulatieve bestedingen per project ten laste van Rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.
Aard controle n.v.t.. € 0
Indicator: L15/03 Aantal vouchers (t/m jaar T) Aard controle n.v.t.. 0
Indicator: L15/04 Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t.. Nee