Anders Werken

De coronacrisis dwong het werk in onze organisatie anders te organiseren: Anders Werken.

Het programma Anders Werken geldt de komende vier jaar, en bestaat uit:

  • Digitaal samenwerken en hybride vergaderen.
  • Plaats- en tijdonafhankelijk werken, op de thuiswerkplek, op kantoor of in de stad of wijk, afhankelijk van het type werk. ‘Het kantoor’ is straks vooral een plaats waar medewerkers elkaar ontmoeten.
  • Medewerkers krijgen trainingen om vertrouwd te raken met Anders Werken.
  • Regelingen over werkplekkeuze en onkostenvergoedingen veranderen mee.

Voorbeelden zijn de beschikbaarstelling van MS-teams, ondersteuning van de thuiswerkplek, en invoering van een andere manier van onkostendeclaraties. Ook zijn de eerste twee wijkhubs geopend: aan de Wolphaertsbocht en in Hillevliet.

Organisatie Stadsontwikkeling

Organisatie Stadsontwikkeling.