Jaarverslag - Programma's

Algemene middelen

Begroting: € 2.218.948

Realisatie: € 2.227.301

Beheer van de stad

Begroting: € - 129.049

Realisatie: € - 131.133

Bestuur en dienstverlening

Begroting: € - 65.143

Realisatie: € - 68.884

Cultuur, sport en recreatie

Begroting: € - 248.862

Realisatie: € - 242.606

Economische Zaken

Begroting: € - 27.415

Realisatie: € - 26.721

Maatschappelijke Ondersteuning

Begroting: € - 191.527

Realisatie: € - 188.372

Onderwijs

Begroting: € - 130.341

Realisatie: € - 125.684

Openbare orde en veiligheid

Begroting: € - 141.718

Realisatie: € - 137.653

Overhead

Begroting: € - 441.577

Realisatie: € - 434.640

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Begroting: € - 48.430

Realisatie: € - 18.532

Verkeer en Vervoer

Begroting: € 39.252

Realisatie: € 38.602

Volksgezondheid en zorg

Begroting: € - 668.337

Realisatie: € - 662.652

Werk en inkomen

Begroting: € - 165.802

Realisatie: € - 142.853