Jaarrekening

Dit onderdeel bevat de Jaarrekening volgens het BBV artikel 24 lid 3. Het Overzicht van baten en lasten bevat de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Grondslagen

Balans

Overzicht van baten en lasten

Verantwoording WNT

SiSa-verantwoording