Wet openbaarheid bestuur

De Wet openbaarheid bestuur (Wob) regelt het recht op overheidsinformatie. Iedereen kan een verzoek indienen om informatie openbaar te maken die bij de gemeente berust. De gemeente krijgt gemiddeld per jaar zeker 300 Wob-verzoeken. Die gaan over diverse onderwerpen en zijn verschillend van aard en omvang. De complexiteit van verzoeken neemt toe, en daarmee ook de afhandeltermijn. Afgehandelde Wob-verzoeken publiceert de gemeente op de website. Met ingang van mei 2022 treedt de Wet Open Overheid in werking. Deze wet is de opvolger van de Wob.

Het college informeert via de P&C-cyclus de gemeenteraad over de ontvangen Wob-verzoeken en de afhandeltermijn. Deze manier van informatie vloeit voort uit een op 8 april 2021 aangenomen motie.

 

Afhandeling Wob-verzoeken

De wettelijke afhandeltermijn van een Wob-verzoek bedraagt acht weken: vier weken en indien nodig een eenmalige verlenging met nogmaals vier weken. In 2021 kreeg de gemeente Rotterdam 368 Wob-verzoeken. Voor 30% van deze verzoeken duurde de afhandeling langer dan de wettelijke termijn van acht weken. Van deze verzoeken duurde bij 58% van de verzoeken de afhandeling langer dan de wettelijke termijn van vier weken. Daarmee loopt de besluitvorming op Wob verzoeken nog relatief vaak vertraging op.

Begin 2022 richt de organisatie een gespecialiseerd centraal Wob-team op. Dit team moet de kwaliteit, uniformiteit en tijdigheid van de afhandeling van Wob-verzoeken verbeteren.