Programma's

Algemene middelen

Begroting: € 2.274.706

Realisatie: € 2.186.374

Beheer van de stad

Begroting: € - 140.230

Realisatie: € - 134.359

Bestuur en dienstverlening

Begroting: € - 78.755

Realisatie: € - 70.016

Cultuur, sport en recreatie

Begroting: € - 243.974

Realisatie: € - 230.022

Economische zaken

Begroting: € - 32.195

Realisatie: € - 28.590

Maatschappelijke ondersteuning

Begroting: € - 218.448

Realisatie: € - 208.860

Onderwijs

Begroting: € - 136.014

Realisatie: € - 133.655

Openbare orde en veiligheid

Begroting: € - 147.365

Realisatie: € - 145.828

Overhead

Begroting: € - 460.041

Realisatie: € - 462.501

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Begroting: € - 11.192

Realisatie: € - 21.139

Verkeer en vervoer

Begroting: € 43.149

Realisatie: € 47.744

Volksgezondheid en zorg

Begroting: € - 687.948

Realisatie: € - 683.608

Werk en inkomen

Begroting: € - 161.693

Realisatie: € - 142.519