Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de bank- en kasgelden van het concern.

 31-12-202131-12-2022
Bank014.059
Kas217343
Totaal liquide middelen 217 14.402