Eigen vermogen31-12-2021Mutatie1-1-2022ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2022
Algemene reserve 240.484 -86.082 154.402 21.344 0 0 175.747
Bestemmingsreserves 2.117.554 59.105 2.176.659 601.441 207.352 17.255 2.553.493
Gerealiseerde resultaat -26.977 26.977 0 85.316 0 0 85.316
Totaal 2.331.061 0 2.331.061 708.102 207.352 17.255 2.814.556

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die de gemeente inzet wanneer zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit is opgenomen bij  Weerstandsvermogen en risicobeheersing het hoofdstuk Financiën.

 

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waar aan de gemeenteraad een specifieke bestemming heeft gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de Raad hiertoe heeft besloten. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit past binnen het specifieke doel van de reserve.

 

Gerealiseerde resultaat

Het saldo op 31-12-2021 betreft het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2021.

De resultaat bestemming is medio 2022 door de Raad bepaald en verdeeld over de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Het saldo op 31-12-2022 betreft het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2022 en zal in 2023 verdeeld worden over de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Vermogensspecificatie reserves

Navigeer hier naar een nadere specificatie van de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserves31-12-2021Mutatie1-1-2022ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2022
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor 1.708.3592.6481.711.007 353.253 92.811 0 1.971.448
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 73.0115.67778.688 104.000 24.013 0 158.674
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp 32.19520032.395 25.900 67 0 58.229
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 57.353057.353 587 18.986 744 38.211
Bestemmingsreserve Bodem 38.178038.178 0 3.811 0 34.367
Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds 22.65830422.962 3.627 1.445 0 25.144
Segmentering Bouwplannen 000 25.000 0 0 25.000
Bestemmingsreserve Energietransitie 42.805042.805 0 15.548 4.210 23.047
Bestemmingsreserve Autoluw fonds 000 20.000 0 0 20.000
Duurzaamheidsbudget 000 20.000 0 0 20.000
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) 35.529035.529 0 6.385 9.703 19.441
Kredietrisicoreserve 18.845018.845 367 0 0 19.211
Bestemmingsreserve Armoedefonds 000 20.000 1.100 0 18.900
Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp 000 18.000 0 0 18.000
Bestemmingsreserve Regio Deal Onderwijs 14.000014.000 0 0 0 14.000
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen  9.7788.09317.871 0 5.604 0 12.267
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie 5.76805.768 1.000 436 0 6.331
Bestemmingsreserve Cloudkosten 8.58408.584 3.230 6.471 0 5.343
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 6.9732507.223 0 1.015 900 5.308
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling 3.3363.3176.653 0 1.723 0 4.931
Bestemmingsreserve Armoedebeleid 05.8505.850 0 1.321 0 4.529
Bestemmingsreserve Noodfonds 277.9357.962 0 2.966 1.400 3.596
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid 5702.3972.967 0 0 0 2.967
Bestemmingsreserve Menselijke Maat 02.5932.593 0 0 0 2.593
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 2.25302.253 0 0 0 2.253
WABO-leges 3.23703.237 0 1.043 0 2.194
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen 2.39202.392 0 304 0 2.088
Bestemmingsreserve Duurzaam 1.80701.807 0 0 0 1.807
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) 02.0002.000 0 484 0 1.516
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing 000 1.500 0 0 1.500
Bestemmingsreserve Citylab 1.43101.431 0 0 0 1.431
Bestemmingsreserve Middensegment Huur 2.39502.395 0 968 0 1.427
Noodsteun Energiekosten Sport 000 1.400 0 0 1.400
Bestemmingsreserve Funderingen 1.5581001.658 0 300 0 1.358
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas 1.26901.269 0 0 0 1.269
Bestemmingsreserve Groot Onderhoud (MJOP) 2332.8873.120 0 1.853 0 1.267
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese Subsidies 1.16301.163 0 0 0 1.163
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 1.12801.128 0 0 0 1.128
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's 1.09401.094 0 0 0 1.094
Begeleiding naar werk voor Statushouders 000 1.000 0 0 1.000
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 1.39501.395 0 402 0 993
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies 0931931 0 0 0 931
Bestemmingsreserve Sport Gebieden 9200920 0 0 0 920
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 8420842 0 20 0 822
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie 8000800 0 0 0 800
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen 7730773 0 0 0 773
Bestemmingsreserve Muziekkoepel 7880788 0 36 0 752
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten Kwijtschelding Toeslagenaffaire 0812812 0 124 0 688
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 7450745 0 69 0 677
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag 01.0051.005 0 350 0 655
Bestemmingsreserve Breed Offensief 01.1891.189 0 605 0 584
Bestemmingsreserve Verkiezingen 101 1.441 940 0 503
Bestemmingsreserve Transitiekosten 000 500 0 0 500
Bestemmingsreserve Economiesubsidies 0240240 240 0 0 480
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart 4500450 0 0 0 450
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen 0443443 0 0 0 443
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging 0439439 0 0 0 439
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs 4310431 0 0 0 431
Bestemmingsreserve Luchtsingel 4470447 0 45 0 402
Bestemmingsreserve WerkLocaties 3700370 0 0 0 370
Bestemmingsreserve Economie Gebieden 3440344 0 0 0 344
Bestemmingsreserve Brexit 3320332 0 0 0 332
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren 0310310 0 0 0 310
Bestemmingsreserve Wijkpaleis 0500500 0 200 0 300
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden 2940294 0 0 0 294
Bestemmingsreserve B&W Fonds 3650365 69 165 0 269
Bestemmingsreserve Scoren met Energie 2600260 0 0 0 260
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 3800380 0 125 0 255
Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV 0255255 0 0 0 255
Egalisatiereserve Raad/Griffie 2130213 147 110 0 250
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag Dossier 2670267 0 19 0 248
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB 3280328 0 98 0 230
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn 7890789 0 586 0 203
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP 0170170 0 0 0 170
Bestemmingsreserve Commissiereizen 1000100 55 0 0 155
Bestemmingsreserve Bouw Nieuw Dierenasiel 3950395 0 241 0 154
Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo 0147147 0 0 0 147
Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen 2740274 75 203 0 145
Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein 09595 50 6 0 139
Egalisatiereserve Rekenkamer 2420242 0 103 0 139
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland 2810281 0 156 0 126
Resilience 1250125 0 0 0 125
Bestemmingsreserve project BAG WOZ 1160116 0 0 0 116
Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate! 0113113 0 0 0 113
Bestemmingsreserve Regio Deal Cultuur 1020102 0 0 0 102
Basisregistratie wettelijke dienstverlening 200 0 200 0 120 0 80
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief 0 75 75 0 0 0 75
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 37 0 37 0 0 0 37
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling 34 0 34 0 0 0 34
Egalisatiereserve Ombudsman Derdengelden 20 0 20 0 0 0 20
Bestemmingsreserve Stedelijk Bereikbaarheid (Waaronder Maastunnel) 3.857 0 3.857 0 3.839 0 18
Egalisatiereserve Ombudsman 133 0 133 0 131 0 2
Bestemmingsreserve Kansrijke Wijken 0 0 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bestrijding Eenzaamheid Ouderen 0 561 561 0 561 0 0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag Sportcomplexen 0 0 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud  0 1.174 1.174 0 1.174 0 0
Bestemmingsreserve Renovatie Museum Boijmans van Beuningen 10 2.185 2.195 0 2.195 0 0
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 51 0 51 0 51 0 0
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 212 0 212 0 212 0 0
Bestemmingsreserve Infrastructuur 229 0 229 0 0 229 0
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek 259 0 259 0 194 65 0
Bestemmingsreserve Vastgoed Gebieden 4 0 4 0 0 4 0
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget 76 0 76 0 76 0 0
Bestemmingsreserve Aanloopkosten Depot Collectiegebouw 194 0 194 0 194 0 0
Bestemmingsreserve Vervoer over Water 64 0 64 0 64 0 0
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel 825 0 825 0 825 0 0
Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam 0 2.000 2.000 0 2.000 0 0
Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie 0 25 25 0 25 0 0
Bestemmingsreserve Vergoeding meerkosten Corona zorg 0 1.245 1.245 0 1.245 0 0
Bestemmingsreserve niet gesprongen explosieven 0 700 700 0 700 0 0
Bestemmingsreserve coulanceregeling 0 240 240 0 240 0 0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag Sportaccommodaties 251 0 251 0 251 0 0
Totaal bestemmingsreserves 2.117.554 59.105 2.176.659 601.441 207.352 17.255 2.553.493

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

De gemeenteraad heeft november 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ”Herijking Investeringsfonds Rotterdam; Oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor”. Hiermee is besloten om vanaf 2021 het IFR, dat investeringsprojecten in het kader van de” Stadsvisie 2030” dekt, af te schaffen en de daarbij horende dekkingsmiddelen over te hevelen naar de RIM. Naast de middelen uit het IFR zijn de opbrengsten van de verkoop van Eneco toegevoegd aan de RIM.

De RIM is opgebouwd uit acht verschillende cilinders, elk met een specifieke, transparante functie.

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO)

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. In deze bestemmingsreserve is met een Raadsbesluit de bestemmingsreserve ISV-3 en de bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte opgenomen.

Bestemmingsreserve NPRZ

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk, Cultuur, Veiligheid en Wonen. De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ.  De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

Bestemmingsreserve Energietransitiebudget (ET)

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bestemmingsreserve Energietransitiebudget wordt gebruikt als dekking voor projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit met alle ruimte voor innovaties.

Toelichting

Hieronder volgt een toelichting van de bestemmingsreserves met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Een nadere toelichting op de bestemmingsreserves is terug te vinden in de paragraaf Vermogensspecificaties reserves.

   Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

De bestemmingsreserve is gevormd om schommelingen in de zorguitgaven op te vangen bij de Wmo en Jeugdhulp.

 

Bestemmingsreserve Bodem

Uit het oogpunt van efficiënt beheer en verantwoording wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve Bodemsanering per 1 januari 2019 in te stellen en het betreffende saldo vanuit de bestemmingsreserve ‘Taakmutatie Gemeentefonds’ over te hevelen. Aan deze reserve worden gelden onttrokken ten behoeve van uitgaven voor bodemsanering en wordt gevoed vanuit ontvangen rijksmiddelen.

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

De bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds is gevormd voor ontvangen Rijksmiddelen uit het Gemeentefonds waarvan besteding nog niet heeft plaatsgevonden. In een aantal gevallen zijn doeluitkeringen in jaarschijven uitgekeerd. Over het algemeen loopt in verband met de planontwikkeling de feitelijke realisatie minimaal een jaar achter op deze jaarschijven. De gemeente vangt dit met deze bestemmingsreserve op.

 

Segmentering Bouwplannen

Het doel van deze reserve is de gewenste segmentering (sociaal / midden / hoog / top) van de woningbouwproductie te realiseren zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2022 – 2026.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bestemmingsreserve is gevormd om de continuïteit van de energietransitie te waarborgen.

 

Bestemmingsreserve Autoluw Fonds

Het doel van de reserve is om het centrum en de wijken Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden zoveel mogelijk autoluwer te maken.

 

Bestemmingsreserve Duurzaamheidsbudget

De bestemmingsreserve Duurzaamheidsbudget is gevormd om de juiste innovaties in de regio te versnellen en zo het verdienvermogen voor de stad en de werkgelegenheid voor Rotterdammers te bevorderen. Het fonds wordt ingezet voor de vergroening van de leefomgeving, duurzame opwek en opslag van zonne- en windenergie, waterstofproductie, de transitie naar een circulaire economie en het reduceren van energiegebruik

 

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)

De bestemmingsreserve BUIG is gevormd ter dekking van eventuele toekomstige tekorten op het WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering. Jaarlijks actualiseert de gemeente de reserve bij de kaderbrief op basis van de uitkomsten van de jaarrekening en de verwachting naar de komende twee jaar.

 

Kredietrisicoreserve

De kredietrisicoreserve dient als buffer voor de risico’s op wanbetaling op door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldleningen. Toename van deze reserve gebeurt door storting van solvabiliteitsbeslag bij verstrekken van nieuwe leningen, garanties en ontvangen renteopslagen en door garantiepremies gedurende de looptijd van de verstrekte leningen en garanties.

 

Bestemmingsreserve Armoedefonds

Bestemmingsreserve gevormd voor de bestrijding van armoede. Ondersteunen van Rotterdammers die de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen.

 

Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp

Bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kosten met betrekking tot de restauratie van de Rivierahal in diergaarde Blijdorp.

 

Bestemmingsreserve Regio Deal Onderwijs

De bestemmingsreserve is gevormd voor investeringen in onderwijshuisvesting (Schuif op Zuid). Dit is onderdeel van de Regio-deal NPRZ.

 

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen

De bestemmingsreserve is gevormd voor extra middelen in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid.

 

Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie

De bestemmingsreserve is gevormd om de bouwproductie te stimuleren.

 

Bestemmingsreserve Cloudkosten

De bestemmingsreserve is gevormd als dekking voor verwachte kapitaallasten met betrekking tot de Cloud kosten.

 

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

De bestemmingsreserve Evenementenfonds is gevormd voor het financieren van toekomstige evenementen.

 

 

Bestemmingsreserves Grondexploitaties (Grexen)

Hieronder volgt de verloopstaat van bestemmingsreserves die dienen ter dekking van de grondexploitaties (Grexen). Deze zijn voor het gepresenteerde bedrag opgenomen in de genoemde reserve in de tabel van de bestemmingsreserves hierboven.

Voor de grondexploitaties worden de middelen in de bestemmingsreserves ingezet ter dekking van de te treffen verliesvoorziening. In 2022 hebben onttrekkingen plaatsgevonden aan de bestemmingsreserves ten behoeve van (de mutaties in) de verliesvoorziening van de volgende grondexploitaties.

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor RIM: Sportcampus Rotterdam (€ 593.000);

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling: Motorstraatgebied (€ 450.000);

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid: Tweebosbuurt en Carnisse Eiland (€ 9,2 mln);

Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie: Vierhavenstrip (€ 200.000)

Bestemmingsreserve Middenhuur: Vierhavenstrip (€ 280.700);

Totale dekking uit bestemmingsreserves: € 10,7 mln

 

Bestemmingsreserves grexen31-12-2021Mutatie1-1-2022ToevoegingOnttrekkingVrijval31-12-2022
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor 2.621 -965 1.656 0 593 0 1.063
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 0 450 450 0 450 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 5.714 4.594 10.308 0 9.175 0 1.133
Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie 5.768 -4.568 1.200 0 200 0 1.000
Bestemmingsreserve Middensegment Huur 2.395 -1.429 965 0 281 0 685
Totaal bestemmingsreserves grexen 16.498 -1.919 14.579 0 10.699 0 3.880