Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die relevant zijn bij de Jaarrekening 2022.