Verantwoording WNT

Bezoldiging topfunctionarissen

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op gemeente Rotterdam. Het voor gemeentelijke toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (algemeen bezoldigingsmaximum). In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging of ontslagvergoeding van de ‘overige functionarissen’ indien deze bezoldiging respectievelijk (ontslag)uitkering de maximale norm te boven gaat.

Gegevens 2022 (bedragen x € 1)I.C.M. BroedersV.J.M. Roozen
FunctiegegevensGriffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 20221/1 – 31/121/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 11
DienstbetrekkingJaJa
Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 166.732 186.752
Beloningen betaalbaar op termijn 23.041 23.818
Subtotaal189.773210.570
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum216.000216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag00
Bezoldiging189.773210.570
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaann.v.t.n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betalingn.v.t.n.v.t.

Gegevens 2021 (bedragen x € 1)I.C.M. BroedersV.J.M. Roozen
FunctiegegevensGriffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 20211/1 – 31/121/1 – 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 11
DienstbetrekkingJaJa
Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 126.431 174.061
Beloningen betaalbaar op termijn 21.709 23.508
Subtotaal148.140197.569
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum209.000209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag00
Bezoldiging148.140197.569
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaann.v.t.n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betalingn.v.t.n.v.t.