Organisatieontwikkeling

Anders Werken

Anders Werken is een flexibele benadering van werken. De medewerkers krijgen meer ruimte en vertrouwen om hun werk naar eigen inzicht in te richten. Deze organisatieontwikkeling raakt veel medewerkers en draagt bij aan onder meer opgavegericht werken, duurzame stad, menselijke maat en Wijk aan Zet.

Anders Werken is ontwikkeld om:

 • De dienstverlening aan de stad en bewoners te verbeteren
 • Met meer werkplezier te werken en betere resultaten te bereiken
 • Modern leiderschap en aantrekkelijk werkgeverschap te bevorderen
 • De organisatie te verduurzamen

Ontwikkelingen in Anders Werken:

 • De stad is de plek waar medewerkers elkaar ontmoeten: in kantoorpanden, wijkhubs en horeca.
 • Het Timmerhuis is in gebruik genomen als centrale ontmoetingsplek.
 • In 2022 is de definitieve kantoorindeling gemaakt. Er is gekeken hoeveel medewerkers een vaste werkplek met speciale voorzieningen nodig hebben. Ook andere wensen en behoeften zijn geïnventariseerd en meegenomen in het huisvestingsconcept.
 • Alle benodigde hybride vergadermiddelen zijn ingezet.
 • Voor leidinggevenden is een grote bijeenkomst georganiseerd over ‘verbinding’. Kernvraag: ‘Hoe houd je als leidinggevende verbinding met je medewerkers in de hybride werkcultuur’.
 • Voor de medewerkers is er een leeraanbod om hun digitale vaardigheden te vergroten, om andere vormen van samenwerken te introduceren en om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen.
 • De gemeente Rotterdam en de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid en CHMF hebben op 18 oktober 2022 een akkoord bereikt over een nieuwe reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De aanpassing betekent een verandering in de vergoeding en de manier waarop medewerkers hun reiskosten declareren. De nieuwe regeling geldt voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst met de gemeente Rotterdam én voor wie de cao-gemeenten geldt.
 • In de nieuwe cao is een thuiswerkvergoeding afgesproken van € 2 netto per thuiswerkdag, vanaf 1 januari 2022.