Huisvesting en facilitaire zaken

In 2022 zijn de energieprijzen uitzonderlijk gestegen. De energietarieven van de gemeente stonden het hele jaar vast. Hierdoor had de prijsstijging voor de gemeente een beperkt gevolg. Vanaf 2023 zijn de tarieven aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. De gemeente zet energiebesparende maatregelen in bij de gebouwen. Dit draagt bij aan verduurzaming en aan een lagere kostenstijging voor energie. In november 2022 is begonnen deze maatregelen in te voeren bij de vijf grootste kantoren.

Na de coronasituatie zijn in 2022 de kantoren volledig in gebruik genomen. De werkomgeving is bovendien aangepast op het concept Anders Werken. Mede hierdoor is er minder gebouwonderhoud geweest en zijn minder huisvestingsinvesteringsprojecten uitgevoerd dan gepland. Leveranciers kampten in 2022 bovendien met leveringsproblemen. Tegelijkertijd stegen de prijzen fors.

In 2022 is er voortdurend gewerkt aan de wijkhubs. Dit gaat zo door totdat er eind 2023 in elke wijk een wijkhub is.