Informatievoorziening en automatisering

Veel medewerkers zijn in 2022 blijven thuiswerken. Betrouwbare ICT-voorzieningen zijn daarbij belangrijk. Er zijn stappen gezet om deze voorzieningen toekomstbestendig te houden en te verbeteren.

Het informatiebeleid loopt tot 2026 en is de basis voor de informatieplannen van de verschillende organisatieonderdelen. In 2021 zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de informatietechnologie en informatievoorzieningen van de gemeente.

Digitalisering

Voor ons college en onze organisatie staan de maatschappelijke opgaven voor de stad centraal. Met digitalisering kan de gemeente haar dienstverlening verbeteren en de collegedoelen sneller en beter realiseren. De ontwikkelingen gaan snel. De manier verandert waarop Rotterdammers werken, leren, wonen, zorg ontvangen, recreëren en zich verplaatsen. De organisatie moet goed toegerust zijn om hierin mee te bewegen. Dit betekent dat de gemeente betrouwbare ICT-voorzieningen heeft, en snel en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.

De basis hiervoor is de Digitaliseringsagenda. Met de projecten en programma’s daarin vernieuwt de organisatie haar dienstverlening en maakt deze gebruiksvriendelijker en efficiënter, in een eigentijdse vormgeving.

In 2022 is er gewerkt aan de volgende punten:

  • De Rotterdamse datastrategie ‘Daden met data 2021-2025’: in 2022 is er besteed aan de ethische aspecten bij het gebruik van data, met hulpmiddelen als de DEDA (De Ethische Data-Assistent) en het IAMA (Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen).
  • Het algoritmeregister is sinds 1 augustus 2022 live. Met het algoritmekader hebben medewerkers ondersteuning bij het inzetten van algoritmen voor besluiten die de gemeente automatisch neemt. Het is voor burgers ook makkelijker daartegen bezwaar te maken. Een externe ethische commissie is sinds augustus 2022 actief, samen met de algoritme-expert. Algoritme toepassingen worden ter advies aan deze groep experts voorgelegd. Dit zijn de oude algoritmes waar de gemeente van wil leren, maar ook nieuwe in ontwikkeling zijnde algoritmes.  Dit leidt tot adviezen, die de organisatie bewust maakt en het gebruik van algoritmen zorgvuldiger en transparant.
  • Rotterdam is nadrukkelijker gaan samenwerken in VNG-verband en met andere grote gemeenten. Waar mogelijk groeit deze samenwerking toe naar één digitale overheidsarchitectuur en één basisinfrastructuur, met gezamenlijke kaders en gezamenlijke voorzieningen: Common Ground en Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (‘1x ontwikkelen, 350x toepassen’). Rotterdam is met de VNG en andere gemeenten in 2022 gestart met de ontwikkeling van een aantal IT-producten voor alle gemeenten.
  • Rotterdam volgt met Europese partners de zich continu ontwikkelende wet- en regelgeving voor Europese subsidieprojecten. Met het Digital Office Europe en Rotterdam als vice chair (vice voorzitter; van 2023 tot 2025) van het Digital Forum van Eurocities (grotestedennetwerk) heeft Rotterdam zijn positie in Europa versterkt.
  • Informatiebeveiliging is essentieel en wordt als een continuproces uitgevoerd. Gemeente Rotterdam is verplicht te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)-eisen. Deze zijn vertaald naar concrete uitvoeringsmaatregelen (in het Rotterdam IB Framework - RIF) en ontwikkeld voor de afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Aan de hand van diverse risicoanalyses en aanbevelingen voor nieuwe ontwikkelingen bewaakt de gemeente de naleving van de BIO-eisen. Er is voortdurende focus op naleving van het BIO-normenkader doormiddel van ENSIA-audits, penetratietesten en zelfbeoordelingen.

  • De awareness-campagne ‘Blijf Alert’ loopt door in 2023. Er worden diverse activiteiten ondernomen om de bewustwording op meerdere lagen zo hoog mogelijk te houden. Een van die activiteiten was een HACK010 (versie2) event in mei2022. Dit gaan we nu jaarlijks uitvoeren om eventuele kwetsbaarheden en responsible disclosure proces onder aandacht te brengen. In 2022 is ENSIA-audit uitgevoerd, een verplichte zelfevaluatie van de Informatievoorziening en automatisering beveiliging van de aansluiting op landelijke voorzieningen als DigiD en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Daarnaast zette de organisatie in op professionalisering en ontwikkeling van de gehele securityketen.
  • De verdere digitalisering van de dienstverlening aan de Rotterdammers. Een onderdeel hiervan zijn de generieke ICT-voorzieningen, waaronder een veilige publieke WiFi-verbinding (publicroam) en livechat-voorzieningen voor het aanvragen van verschillende diensten. Ook is het ophalen van gegevens verbeterd over bijvoorbeeld subsidies, verhuizingen, bezwaren en vergunningen.

Monitor ICT projecten (MIP)

De status en voortgang van risicovolle ICT-projecten staan in de Monitor Grote Projecten. De Monitor ICT-projecten is als aparte rapportage beschikbaar.