Lokale economie en MKB

Een van de Rotterdamse ambities is het versterken van de regionale en stedelijke econo≠mie. De gemeente heeft oog voor de lokale economie en streeft een MKB vriendelijke inrichting van haar offerte aanvragen na. Uiteraard zonder dat dit leidt tot enige vorm van discriminatie van ondernemers.

Zo nodigt de gemeente bij een meervoudig onderhandse offerteaanvraag ook minimaal twee Rot≠terdamse partijen uit. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat die partijen geschikt en beschikbaar moeten zijn, dat het past binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving en dat de belangen van de gemeente Rotterdam hiermee gediend zijn.

De gemeente is ook voortdurend bezig om ervoor te zorgen dat de Europese aanbestedingen geen onnodige barriŤres bevatten voor kleinere bedrijven zodat ook zij meer kans maken om in een (Europese) aanbesteding een opdracht te winnen. Concreet gaat dat bijvoorbeeld om het opdelen van een aanbesteding in percelen of het stellen van ervaringseisen waar ook MKB-bedrijven aan kunnen voldoen.

In samenwerking met MKB-Rotterdam Rijnmond organiseert de gemeente regelmatig branchegerichte bijeenkomsten waarin MKB-ondernemers en medewerkers van de gemeente elkaar ontmoeten. Doel hiervan is enerzijds dat ondernemers inzicht krijgen wat de gemeente nodig heeft op hun vakgebied en hoe de inkoop is geregeld en anderzijds dat de gemeente beter inzicht krijgt in de lokale markt in die branche.

In 2022 zijn in het kader van de zorgaanbestedingen diverse sessie gehouden met ondernemers uit de zorg, hebben we een bijdrage geleverd aan een Gemeentelijk Inkoop Platform (GIP) bijeenkomst en was de MKB bijeenkomst “beter duurzaam aanbesteden” een succes.

Ook heeft de gemeente in het inkoopbeleid extra maatregelen genomen om lokale MKB-bedrijven meer kans te geven op een opdracht. Bijvoorbeeld door opdrachten die ťťn op ťťn gegund mogen worden bij voorkeur aan Rotterdamse bedrijven te gunnen.

Per kwartaal wordt de aanbestedingskalender geŁpdatet zodat het MKB laagdrempelig en vroegtijdig op www.Rotterdam.nl kan inzien wat er allemaal door de gemeente aanbesteed gaat worden.

Door deze aanpak hebben we het volgende resultaat bereikt:

  • Het aandeel in geld van het inkoopvolume dat naar Rotterdamse MKB-ondernemers binnen de Stadsregio gaat betreft 37%. (2021: 41%)
  • Het aandeel in geld van het inkoopvolume dat naar MKB-ondernemingen gaat betreft 81%. (2021: 80%)
  • Het aandeel in geld van het inkoopvolume dat naar ondernemingen gaat binnen de Stadsregio betreft 49%. (2021: 56%)

Dit is exclusief de inzet van lokale onderaannemers bij grote opdrachten die aan niet-Rotterdamse bedrijven zijn gegund.

Onderstaande grafiek, geeft de verhoudingen weer zoals hierboven uitgeschreven op basis van uitgaven (€) *.

image