Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Hier wordt aangegeven aan welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen dit programma bijdraagt.

image

Het programma Algemene middelen draagt via het gedegen beheer van bestaande deelnemingen en verbonden partijen, waarmee een verscheidenheid aan publieke belangen wordt gerealiseerd, bij aan de volgende Duurzame ontwikkelingsdoelstelling:

  • SDG 17 Partnerschappen om diensten te bereiken† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † ††

Gedegen beheer van deelnemingen en verbonden partijen is een belangrijke voorwaarde om via partnerschappen doelen - publieke belangen die we via deelname willen behalen als gemeente - te bereiken. †

Voor een uitgebreide toelichting zie de paragraaf Sustainable development goals.