Bestuur

Het programma Bestuur gaat over college, raad en griffie, de Rotterdamse Rekenkamer en de Ombudsman.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn, met oog voor verleden, heden en toekomst. Het openbaar bestuur is betrouwbaar en verloopt in dialoog met de Rotterdamse samenleving. De gemeenteraad is de transparante en democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. De raad stelt kaders en controleert het college. Hierbij krijgt de raad goede ondersteuning door de griffie. De gemeenteraad benut de bevindingen van de Rekenkamer en de Ombudsman.

Voortgang 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Projecten

Financiën

Omschrijving, kaders en verbonden partijen

Verantwoordelijke collegeleden