Wat willen we bereiken?

 • Dat de stad levendig én leefbaar blijft. Dit vraagt om een goede verankering van cultuur in beleidsdomeinen die een relatie hebben met de fysieke groei van de stad, zoals gebieds- en vastgoedontwikkeling.
 • Een stad die aantrekkelijk is voor bewoners, bedrijven en bezoekers, zodat Rotterdam nu en op de lange termijn zowel nationaal als internationaal interessant is als werk-, woon- en verblijfplaats, en als toeristische trekpleister.
 • Dat Rotterdam nationaal en internationaal zichtbaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Evenementenbeleid uitvoeren dat leidt tot een aantrekkelijk aanbod voor alle Rotterdammers, een goede balans tussen levendig en leefbaar en een sterker nationaal en internationaal profiel van de stad. We doen dit samen met onder meer Rotterdam Festivals.
 • Plusprogramma’s uitvoeren die zijn gericht op innovatie binnen de sector, zoveel mogelijk gericht op het vanuit cultuur bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. 
 • Inzetten op de Rotterdamse popsector met voldoende en kwalitatief goede faciliteiten, een goede arbeidsmarktpositie en voldoende mogelijkheden voor doorstroming.
 • Meerjarige architectuuragenda uitvoeren die is gericht op Rotterdamse eigenheid, een krachtige ontwerpsector, goed opdrachtgeverschap en innovatie. Er is daarbij een sterke samenhang tussen de domeinen stedelijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.
 • Jaaragenda’s voor creatieve industrie uitvoeren, met als doel de voorzieningen in deze sector te verstevigen, ontwerptalent te stimuleren en ontwerpkracht in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken.
 • Film- en mediabeleid uitvoeren door de Rotterdam Film en Media Office als aanspreekpunt. Op die manier investeert de gemeente in talentvolle makers en bindt de gemeente producenten aan de stad. De gemeente werkt hierin samen met divserse partners, waaronder de lokale omroep.
 • Integraal Huisvestingsprogramma die de investeringsopgave volledig, gestructureerd en toekomstgericht in beeld brengt.

 

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Aantal film-, tv-, en mediaproducties

 • Van Rotterdamse makers
 • Van Rotterdam
             

Bilbliotheek

 • Aantal vestigingen
 • Aantal leden
             
               

Toelichting indicatoren