Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Wijk aan Zet

Met Wijk aan Zet krijgen Rotterdammers meer invloed op wat er gebeurt in hun wijk. Bewoners doen en denken actief mee over de (stedelijke) plannen in hun wijk en kunnen meebepalen waaraan de budgetten voor initiatieven van bewoners worden besteed. Nu de nieuwe wijkraden geïnstalleerd zijn krijgt de komende jaren ook de samenwerking in en met de wijk een andere vorm. De gekozen wijkraden stellen een wijkakkoord op. Dat akkoord is het uitgangspunt voor de samenwerking met de wijk, het wijknetwerk en de gemeente. De ambtelijke samenwerking is geborgd in het wijkmanagementteam (wijk-MT), dat monitort op de uitvoering en voortgang van het wijkakkoord en zorgt dat opgaven integraal worden opgepakt.

Voor het eind van 2023 zijn er 39 wijkhubs. Bewoners kunnen hier binnenlopen met vragen of problemen, en de gemeente en andere organisaties uit de wijk kunnen elkaar hier ontmoeten of samenwerken. De gemeente maakt het makkelijker om een financiële bijdrage aan te vragen voor ideeën en initiatieven voor de wijk. Dat realiseert de gemeente door verschillende regelingen voor bewonersinitiatieven samen te voegen. Op deze manier werkt de gemeente toe naar een sterkere samenwerking in en met de wijken. Het college realiseert tot en met 2025 75% van de door de raad vastgestelde doelen/opgaven in de wijkplannen die onderdeel zijn van het wijkakkoord.