Wat willen we bereiken?

 • Een transparante, democratische overheid met oog voor verleden, heden en toekomst van Rotterdam en de regio.
 • Het historisch besef bevorderen door actief de Rotterdamse geschiedenis onder de aandacht te brengen. 
 • Openbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie.
 • Bijdragen aan het democratische, culturele, economische en sociale klimaat en het nationale en internationale imago van de stad Rotterdam.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Via verschillende kanalen beschikbaar blijven stellen van bronnen, met voorrang voor het maatschappelijk debat.
 • Wegwerken van achterstanden in de toegankelijkheid van archieven en collecties.
 • Toezicht op informatiebeheer gemeenten en aangesloten partijen
 • Grootschalige digitaliseringsprojecten, zoals de digitalisering van de bouwtekeningen 1945-1995.
 • Actieve verwerving van archieven en collecties die de huidige diverse Rotterdamse samenleving representeren.

Hoe meten we dat?

 • Bezoekerswaardering: De landelijke beroepsvereniging Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland, die de tweejaarlijkse kwaliteitsmonitor organiseert, heeft de coronaperiode gebruikt om de kwaliteitsmonitor te herzien. In 2019 is de laatste monitor uitgevoerd, in het najaar van 2023 wordt de herziene kwaliteitsmonitor uitgevoerd.
 •  Aantal bezoekers website Stadsarchief: De stijging van het aantal bezoeken aan de website is onder meer te verklaren door de piek in januari (47.668 bezoekers), toen de passagierslijsten van HAL online gingen met veel publiciteit in de landelijke media.
 • Aantal bezoeken studiezaal: In de maanden september t/m november was er een stijging in het bezoekersaantal van de studiezaal.  Die piek zien we al een aantal jaar in het najaar terug. Het aantal bezoekers is met 5.894 hoger dan in 2021 (3.818) omdat de coronamaatregelen dit jaar minder beperkingen oplegden. Overigens daalt het aantal bezoekers al enige jaren gestaag. Naarmate meer bronnen digitaal toegankelijk zijn, neemt de noodzaak voor een fysiek bezoek aan de studiezaal op de Hofdijk af.
 • Aantal scans digitaliseren op verzoek: Digitaliseren op verzoek heeft een vliegende start gemaakt. Er zijn 55.997 scans meer gemaakt dan vooraf voorzien.
 • Aantal bereikte leerlingen en volwassen door educatie: Door de situatie op de arbeidsmarkt heeft het team educatie in 2022 op halve kracht gewerkt. Desondanks zijn er mooie resultaten behaalt. Met ingang van 2023 is het team weer op sterkte.
Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Bezoekerswaardering, norm 8, onderzoek 2-jaarlijks

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 8 N.v.t. 8 N.v.t.

Aantal bezoeken website Stadsarchief

N.b.* 500.000 534.604 525.000 550.000 575.000 600.000

Aantal bezoeken studiezaal

3.818 7.000 5.894 7.000 6.650 6.500 6.325

Aantal scans via digitaliseren op verzoek

N.v.t. 500.000 555.997 500.000 500.000 500.000 500.000

Aantal bereikte leerlingen en volwassenen door educatie

8.998 9.898 4.978 10.888 11.976 13.174 14.491

Toelichting indicatoren

Bezoekerswaardering

De landelijke beroepsvereniging KVAN die de tweejaarlijkse kwaliteitsmonitor organiseert, heeft de coronaperiode gebruikt om de kwaliteitsmonitor te herzien. In 2019 is de laatste monitor uitgevoerd, in het najaar van 2023 wordt de herziene kwaliteitsmonitor uitgevoerd.

 

Aantal bezoeken website Stadsarchief

De stijging van het aantal bezoeken aan de website is onder meer te verklaren door de piek in januari (47.668 bezoekers), toen de passagierslijsten van HAL online gingen met veel publiciteit in de landelijke media.

 

Aantal bezoeken studiezaal

In de maanden september t/m november was er een stijging in het bezoekersaantal van de studiezaal.  Die piek zien we al een aantal jaar in het najaar terug. Het aantal bezoekers is met 5.894 hoger dan in 2021 (3.818) omdat de coronamaatregelen dit jaar minder beperkingen oplegden. Overigens daalt het aantal bezoekers al enige jaren gestaag. Naarmate meer bronnen digitaal toegankelijk zijn, neemt de noodzaak voor een fysiek bezoek aan de studiezaal op de Hofdijk af.

 

Aantal scans via digitaliseren op verzoek

Digitaliseren op verzoek heeft een vliegende start gemaakt. Er zijn 55.997 scans meer gemaakt dan vooraf voorzien.

 

Aantal bereikte leerlingen en volwassen door educatie

Door de situatie op de arbeidsmarkt heeft het team educatie in 2022 op halve kracht gewerkt. Desondanks zijn er door educatie bijna 5.000 leerlingen en volwassenen bereikt. Met ingang van 2023 is het team weer op sterkte.