Wat willen we bereiken?

Alle Rotterdammers een leven lang aan het sporten en bewegen krijgen en houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek en kennisdeling

De gemeente brengt in kaart hoeveel behoefte wijkbewoners hebben aan sporten en bewegen. Dat gebeurt op basis van onderzoek en wijkanalyses. Deze behoeftes worden naast het bestaande aanbod gezet. Via sportregie stimuleert de gemeente dat het aanbod in de wijk aansluit op de vraag. De gemeente brengt de economische en maatschappelijke waarde van sport in Rotterdam in beeld door onderzoek te doen. Dat onderzoek wordt gebruikt om anderen te inspireren sport als instrument te gebruiken.

Samenwerken sportpartners

De gemeente stimuleert jeugd deel te nemen aan sport en begeleid hen naar structureel sporten bij een sportaanbieder. Dat gebeurt onder andere door:

  • schoolsportclinics te organiseren;
  • programma’s aan te bieden op Cruijff Courts en Krajicek Playgrounds;
  • de brede regeling combinatiefunctionarissen aan te spreken;
  • schoolsportverenigingen op te starten en/of te ondersteunen;
  • pilots te organiseren speciaal gericht op het voortgezet onderwijs;
  • diverse e-sportsactiviteiten te organiseren.

De gemeente sluit hierbij aan op andere programma’s in de stad, zoals dagprogrammering.

Samenwerken niet-sportpartners

De basisschool is 1 van de vindplaatsen om Rotterdamse jeugd vroegtijdig kennis te laten maken met sporten. De gemeente zet zich in om de jeugd daar structureel meer te laten bewegen en meer kennis op te doen over gezonde voeding en leefstijl. De Lekker Fit!-subsidie wordt gebruikt om extra in te zetten op scholen en samen te werken met onze uitvoeringspartners op dit thema. Samen met het programma Rotterdam, ouder en wijzer zorgt de gemeente ervoor dat meer ouderen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Bijvoorbeeld door de Senior Games te organiseren. Daarmee verlagen de drempels die Rotterdammers met een beperking ervaren om te gaan sporten of bewegen. Via SportMee is er de mogelijkheid hen te begeleiden naar een passend sportaanbod. De gemeente helpt sportaanbieders daarnaast bij het opzetten van een inclusief of aangepast aanbod.

Subsidies
De gemeente voert enkele subsidieregelingen uit voor diverse levensfasen en doelgroepen.

Impact van Sport
Samenwerking met andere domeinen en partijen in de stad is van groot belang om samen groep volwassen Rotterdammers die weinig beweegt te motiveren meer te gaan bewegen en sporten. Daarnaast heeft dit een positief effect op andere vlakken, zoals gezondheid, eenzaamheid en participatie. Samen met deze andere domeinen stelt de gemeente vooraf doelen, zodat bekend is waar we naartoe werken en welke expertise en inzet nodig zijn.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

seizoen '21-'22

Begroting

seizoen '22-'23

Realisatie

seizoen '22-'23

Begroting

seizoen '23-'24

Raming

seizoen '24-'25

Raming

seizoen '25-'26

Raming

seizoen '26-'27

Collegetarget toename sportdeelname:
We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% relatieve toename in de wekelijkse sportdeelname. De wekelijkse sportdeelname zal toenemen van 60% in 2022 naar 67%.

             

a) Wekelijkse sporters

61% 62%   63% 67% 67% 67%

Toelichting indicatoren

Target toename sportdeelname

Meting voor collegetarget gaat per sportseizoen, dit is het gemiddelde van een novembermeting plus de aprilmeting van het daaropvolgende jaar. Hiervoor is gekozen omdat de eindwaarde beschikbaar moet zijn bij de eindverantwoording in december 2025. Het gemiddelde van 2025 is dan nog niet beschikbaar.

De collegetarget Sport is vereenvoudigd in een enkelvoudige target, alleen gericht op sportdeelname. Deze luidt als volgt: 'We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% relatieve toename in de wekelijkse sportdeelname. De wekelijkse sportdeelname zal toenemen van 60% in 2022 naar 67%. Deze wijziging is op 31 januari 2023 voor akkoord geagendeerd in het college van B en W.'