Doel: Toekomstbestendige en vitale sport-, speeltuin- en scoutingverenigingen

Wat willen we bereiken?

Vitale, toekomstbestendige en toegankelijke speeltuin-, scouting- en sportverenigingen. Deze verenigingen zijn verspreid over de stad en vervullen een maatschappelijke rol in de wijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

De coronacrisis heeft de afgelopen 2,5 jaar veel invloed gehad op de verenigingen en daarmee ook op de uitvoering van het Actieprogramma Verenigingen. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken het programma volledig af te ronden in 2022. Daarom is het Actieprogramma Verenigingen met 1 jaar verlengd (2023). Hiermee wordt de inzet van verenigingsconsulenten Sport en Scouting van Sportsupport ook met 1 jaar verlengd. Op deze manier kan 2023 gebruikt worden om de laatste acties vanuit het actieprogramma uit te voeren en te werken aan de evaluatie.  De evaluatie dient als input voor de implementatie vanaf 2024.

Het Actieprogramma Verenigingen stimuleert dat de functies van speeltuin-, scouting-, en sportverenigingen meer met elkaar vermengd raken. Dat betekent bijvoorbeeld dat de verschillende verenigingen flexibel gebruikmaken van elkaars ruimten. De gemeente zet pilots en acties in gang om speeltuinverenigingen klaar te maken voor de toekomst. Daarmee onderzoeken we in de praktijk de mogelijkheden om te vernieuwen en vitaal te blijven. Daarbij werken BSW, de landelijke speeltuinorganisatie NUSO/LOS, Rotterdam Sportsupport en de gemeente samen. In 2023 wordt de subsidieregeling speeltuinverenigingen volgens het bijgestelde beleid aangepast.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

               
               
               

Toelichting indicatoren