Wat willen we bereiken?

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen, met aandacht voor mensen met een beperking.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Uitvoering van het Uitvoeringsprogramma IHP-Sport 2021-2025.
  • Op een groot aantal veldsportcomplexen worden de clubgebouwen vervangen, kunstgrasvelden aangelegd, ledverlichting aangebracht en beregeningsinstallaties geplaatst. Bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke sportaccommodaties past de gemeente de beleidsregel ‘Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) toe. Daarnaast is de investeringsregeling (de 1/3-regeling) voor sportverenigingen uitgebreid. Zo maakt de gemeente ook grootschalige renovaties dan wel nieuwbouw beter mogelijk. In de 1/3-regeling is opgenomen dat bij investeringen aan de accommodatie rekening gehouden wordt dat een accommodatie toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking.
  • Uitvoering van het plan van aanpak Bezettingsgraad sportterreinen tijdens daluren. En inspelen op behoeftes van kansrijke doelgroepen in de gymzalen waar de bezetting het laagst is. Dit afgestemd op de behoeftes in de wijk.
  • Sturing geven op (her)inrichting van sportcomplexen bij gebiedsontwikkelingen zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van deze ruimte.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

               
               
               

Toelichting indicatoren