Wat willen we bereiken?

Een laagdrempelig aanbod op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME).

Wat gaan we daarvoor doen?

Met een nieuwe beleidsnota bepaalt de gemeente hoe de komende jaren vorm te geven aan natuur- en milieueducatie. Deze beleidsnota wordt de eerste helft van 2023 afgerond.

In deze plannen houdt de gemeente rekening met recente ontwikkelingen en trends voor de toekomst.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

               
               
               

Toelichting indicatoren