Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport

Het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 richt zich op vervanging en renovatie van sportaccommodaties en clubgebouwen van sportverenigingen. De eerste fase is uitgewerkt in de eerste en tweede tranche van het Uitvoeringsprogramma IHP Sport 2021-2025.

Voor de eerste tranche is 1 project afgerond (transformatie bestaande topsporthal naar trainingsfaciliteit voor TeamNL turnprogramma). Daarnaast zijn diverse projecten opgestart. Deze zitten in de voorbereidings-, ontwerp- of uitvoeringsfase.

In de tweede tranche hebben we 2 kunstgrasvelden gerealiseerd en diverse projecten in gang gezet. Denk aan renovatie of vervanging van sporthallen en clubgebouwen en verduurzaming door ledverlichting.