Wat willen we bereiken?

Een leefomgeving die beschermt tegen gezondheidsschade en die uitnodigt tot gezond gedrag

Wat gaan we daarvoor doen?

De Gemeente werkt vanuit Gezond010: het akkoord samen met partners aan een gezonde woon- en leefomgeving door  het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit wordt gedaan door het bewaken van kwaliteitsnormen, het geven van advies en het verbeteren van een gezonder voedselaanbod in diverse plekken in de stad en door onder andere meer plekken in de stad rookvrij te maken.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

               
               
               

Toelichting indicatoren

Over de voortgang van de uitvoering van het lokale preventie akkoord en lokale nota volksgezondheid (Gezond 010: het akkoord 2020-2023) vindt jaarlijks rapportage aan de gemeenteraad plaats.

Eens in de vier jaar verschijnt de GGD gezondheidsmonitor.